ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 Organizace brigád na zahradě

Děkujeme všem, kteří stále pomáhají na brigádách. Pozor, práci prodlužujeme o půl hodiny tedy 14:00-15:30 hod. Aktuální termíny brigád najdete na ekonástěnce (krtek s konvičkou), jsou to

25. duben, 5. a 23. květen.

Na seznamech na nástěnce si můžete kontrolovat, zda-li jste na brigádu zapsaní. Souhlasky se musí odevzdávat nejpozději den předem!! Bude-li brigáda už naplněna, musíte přinést přihlášku na další brigádu.  Maximální počet dětí je třicet.

Všechny děti na zahradu přivádí paní učitelka Tomčalová. Družináře vyzvedává v družince a ostatní žáky vyzvedává ve 14:00 hod oblečené v koutku Afrika (včetně 2. st.).

Na každou brigádu musíte mít znovu lístek s podpisem rodičů!!

1. st. odevzdává u p. uč. Tomčalové
2. st. odevzdává u p. uč. Rusnokové

Rukavice vždy s sebou!!

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  25. 04. 2014