ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 Zápis do 1. třídy - informace pro rodiče

Podle zákona č. 561/2004., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jste povinni přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v roce, v němž má dítě povinnou školní docházku zahájit (§36, odst. 4).

Řádný termín nástupu povinné školní docházky:

 • dítě narozené do 31. 8. 2009.

K zápisu budete potřebovat:

 1. rodný list dítěte
 2. formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (tuto obdržíte přímo ve škole)
 3. formulář Zápisní lístek (opět bude k dispozici při zápisu)
 4. občanský průkaz zákonného zástupce

Předčasný nástup k povinné školní docházce

Uvažujete-li o předčasném nástupu Vašeho dítěte do ZŠ, např. z důvodu výrazné sociální a intelektuální vyspělosti nebo na základě doporučení učitelky MŠ nebo dětského lékaře, platí tato pravidla:

 • Děti narozené v období od 1. 9. do 31. 12. 2009 mohou nastoupit do školy s doporučením pedagogicko-psychologické poradny.
 • Děti narozené od 1. 1. do 30. 6. 2010 mohou nastoupit do školy s doporučením pedagogicko-psychologické poradny a současně odborného lékaře.

K předčasnému zápisu budete tedy potřebovat navíc:

 • formulář Žádost o předčasné přijetí (opět obdržíte ve škole)
 • doporučení Pedagogicko-psychologické porady nebo doporučení dětského lékaře (pro dítě narozené od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2009)
 • doporučení pedagogicko-psychologické poradny i doporučení dětského lékaře (dítě narozené od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010).

Doporučení můžete doložit do ukončení celého správního řízení do 30. 5. 2015.

Odklad školní docházky

Uvažujete-li o odkladu zahájení povinné školní docházky Vašeho dítěte do ZŠ, např. z důvodu nedostatečné školní zralosti, potřebujete navíc tyto dokumenty:

 • formulář Žádost o odklad školní docházky (obdržíte u zápisu)
 • doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra
 • doporučení odborného lékaře (dětského lékaře nebo klinického psychologa)
Napsal: Mgr. Miroslav Šimůnek  12. 01. 2015