ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 Zápis do 1. třídy

...proběhne v následujících termínech:

  • pátek 13. února 2015 od 14:00 do 17:00 hodin
  • sobota 14. února 2015 od 8:00 do 11:00 hodin

Rodiče nebo zákonní zástupci přivedou k zápisu děti, které dovrší do 31. 8. tohoto roku věk 6 let, a děti, jimž byl minulý školní rok odložen začátek školní docházky.

Nezapomeňte s sebou vzít rodný list dítěte!

Pro rodiče předškoláků chystáme na 28. ledna besedu ve školní jídelně, začínáme v 16:00.

  12. 01. 2015