ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 Krocení literární múzy

V pátek 20. 2. 2015 nás přivítalo olomoucké Vlastivědné muzeum s otevřenou náručí. V zasedací místnosti nás čekala lektorka z Památníku písemnictví na Moravě, paní Kristýna Cimalová. Těšili jsme se na Seminář tvůrčího psaní, který je doprovodnou akcí literární soutěže Skrytá paměť Moravy. Letošní téma "Všude dobře…" nás zaujalo natolik, že se hodláme taktéž zapojit.

Nechali jsme se inspirovat zajímavými nápady, pohráli jsme si s češtinou, psali krátké texty coby staří profesoři, věštkyně, studenti či obyvatelé zvířecí říše. Ostatním popsali své každodenní ráno, napsali příběh se slovy začínajícími na stejné písmeno. Metody tvůrčího psaní se dají uplatnit s intenzivní dávkou emocí, čtenářským přehledem, uměním naslouchat a posléze co nejlépe interpretovat svá textová poselství. Nedivíme se, že o tyto semináře je velký zájem z řad žáků základních škol i středoškoláků.

A že z nás nebudou světoznámí spisovatelé? A nevyjde nám žádný bestseller? Nevadí. Přesto v koutku duše doufáme, že snad někdy… nebo už nyní, třeba v hodinách slohu využijeme svou myšlenkovou mapu, že napíšeme pěkný příběh a dáme život postavám, které se zatím míhají jen v naší fantazii…

Po semináři jsme využili volný čas k prohlídce historického centra. Hornímu náměstí vévodí nejproslulejší památka Olomouce – monumentální barokní sloup Nejsvětější Trojice – památka UNESCO od roku 2000. Gotická budova radnice s renesančními úpravami byla taktéž obdivována, stejně jako orloj, jemuž současnou podobu vtiskl Karel Svolinský. Nejstarší olomoucká kašna Neptunova se nachází na Dolním náměstí. Prostě nádhera!

Odjíždět se nám nechtělo, užili jsme si i zpáteční cestu vlakem.

A kdo se tedy této skvělé akce za odměnu zúčastnil? Pod vedením paní Henčové žáci VIII. A a VIII. B – Veronika Zpěváková, Markéta Veselková, Adéla Vaculíková, Kamil Cejnek, Natálie Dočková, Alena Makayová, Hana Bocková, Zuzana Kodrlová, Eliška Horáková, Michaela Minarčíková, Vojtěch Machů a David Zátopek.


Napsala: Mgr. Miroslava Henčová  26. 02. 2015