ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 Pečujeme o své zdraví

Žáčci prvních tříd si v těchto dnech v hodinách prvouky, tělesné výchovy, pracovních činnostech a výtvarné výchovy osvojili základy správné hygieny. Společně poznávali stavbu lidského těla, pojmenovávali jeho části. Zároveň se seznámili s tím, jak o své tělo pečovat.

O tom, že je důležitý nejen pohyb na čerstvém vzduchu a sport, ale také zdravá výživa a hygiena, se přesvědčili zábavnou a hravou formou. Třídili potraviny na zdravé a nezdravé, učili se základům správného stolování, ochutnávali ovoce, zeleninu, cereální pečivo…

Na zdravou výživu navazoval projekt Zdravé zoubky, kterým nás provázela známá postavička Hurvínka, díky němuž už dnes děti ví, co je dočasný a stálý chrup, co zoubkům prospívá a naopak škodí a jak si zoubky čistit.

Po ukončení tohoto projektu byly všechny děti odměněny hezkými dárečky. Že se jim tento projekt velice líbil, ukazují spokojené tváře na fotografiích. 


Napsala: Mgr. Monika Zpěváková  26. 02. 2015