ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 Týden sportu v sedmičkách

Tři dny sportu si užili s plným nasazením i žáci sedmého ročníku, kteří se neúčastnili lyžařského výcviku. Pod vedením třídních učitelek navštívili postupně Uhlířský vrch, městský park a zimní stadion.

Žáci měli možnost sportovat a zapojit se do kolektivních sportovních her. Tři dny se věnovali různým aktivitám, sportovali, rozvíjeli své dovednosti, upevňovali si získané vědomosti a snažili se je uplatňovat v praxi v terénu. Na tvářích žáků bylo znát, že je každá aktivita zaujala, bavila, užívali si pohyb naplno. Projevila se spolupráce, žáci si pomáhali a nedělali mezi sebou rozdíly. Podle jejich slov by pokračovali ve sportování celý týden.

Absolvovali vycházky do městského parku a na Uhlířský vrch, který někteří doslova vyběhli a přitom neustále hýřili přemírou energie. Žáci poznávali své nejbližší okolí, přírodu kolem sebe. K vycházkám se samozřejmě vázaly různé úkoly - sbírání větviččk, suchých listů, kamenů, hornin, minerálů,  určování, o který strom, minerál, se jedná. Opakovali si zařazení do tříd, kmenů, určovali jednotlivé druhy i s rodovým jménem. Sami žáci byli překvapeni, co všechno v našem okolí roste, co je pro ně neznámé i známé.

U vycházek jsme neopomněli zopakovat, hlouběji vrýt do paměti správný pohyb po komunikacích, připomenout dopravní značky. Žáci řešili různé situace, které mohou nastat při pohybu po komunikacích. A co je důležité, nezapomněli jsme se věnovat i základům první pomoci.  

Žáci dále navštívili zimní stadion, kde se s vervou postavili na brusle a učili se základům správného pohybu na ledu. Zkušenější žáci bez problému pomohli začínajícím kamarádům (někteří stáli na ledu poprvé), aby neupadli a trpělivě se jim věnovali na ledové ploše.

Nevěnovali se jen venkovním sportům, ale svá těla rozpohybovali i v tělocvičně, kde hráli vybíjenou.  V každém družstvu byli žáci ze všech tříd, nedělaly se rozdíly. Všichni se navzájem povzbuzovali.

Za žáky a i za nás hodnotíme týden sportu na jedničku.


Napsala: Mgr. Miluše Helísková  27. 02. 2015