ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 Návštěva v SPC pro PAS Ostrava, 1. dubna 2015

V rámci dlouhodobé spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem pro PAS v Ostravě - Zábřehu byli jsme u příležitosti Světového dne porozumění autismu pozváni na jejich Den otevřených dveří, součást osvětové kampaně na podporu povědomí o autismu Česko svítí modře.

Akce se zúčastnilo zejména mnoho speciálních pedagogů, ale i rodičů, byla nám představena některá občanská sdružení rodičů dětí s PAS a prezentovány výsledky jejich činnosti. Především pak probíhaly individuální konzultace a videoprezentace s týmem odborníků, psychologů a sociálních pracovníků, měli jsme možnost nahlédnout do odborné literatury a proběhly ukázky strukturovaných pomůcek pro každodenní výuku dětí s autismem.

Kromě letáčků, propagačních materiálů a seznamu další odborné literatury pro naše vlastní vzdělávání a pomoc, jsme si odnesli především mnoho osobních i odborných kontaktů, které nám mohou pomoci v naší další práci s postiženými dětmi, a také dobrý pocit u srdce, že je problematika porozumění dětem s autismem živá a že se jí věnuje více než jen okrajová pozornost.

Rozhodli jsme se mnohé poznatky a doporučení aplikovat, vyrobíme si pro naše potřeby kompenzační a učební pomůcky. Našim dětem bude zase o trošku veseleji.


Autor: Mgr. S. Zmeškalová, Ing. A. Kodeda  02. 04. 2015