ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 Exkurze do Ostravy – Velký svět techniky

Ve čtvrtek 9. dubna 2015 dostalo konečně sluníčko rozum a ukázalo nám svou vlídnou tvář. Což bylo přímo úžasné, protože ihned panovala lepší a veselejší nálada. Autobus odjíždí. A kam?

Za odměnu po náročném předvánočním, vánočním a jarním shonu navštívili členové dramatického souboru Jednička, pěveckého sboru Písnička a flétnového kroužku VELKÝ SVĚT TECHNIKY v Ostravě – Vítkovicích.

Pro děti byl připraven bohatý program, který koordinovaly studentky bruntálského gymnázia. Během exkurze žáci vyplňovali pracovní listy,  viděli  filmové představení Vlčí hora a celkově se obohatili o znalosti ze světa vědy a techniky, které si mohli také následně ověřit v praxi.

Opět se přesvědčili, že veškeré vědění a znalosti mají svůj prapůvod v učivu základní školy. Děkujeme bruntálskému gymnáziu za možnosti absolvovat tyto skvělé exkurze. Poděkování patří také vedení školy, že ocenili dětské snažení a odměnili je tímto milým dárkem.

Za pedagogy: Mgr. Miroslava Henčová, Mgr. Eva Zapalačová, Mgr. Martina Horáková

 


Napsala: Mgr. Miroslava Henčová  10. 04. 2015