ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 Setkání s bývalými zaměstnanci školy

Na úterý 21. dubna 2015 jsme pozvali k nám do školy naše bývalé zaměstnance – nejen pedagogy a vychovatelky, ale i nepedagogické pracovníky - kuchařky, školníky. Do školní jídelny, kde už bylo nachystáno občerstvení, přišla většina pozvaných. Ti, kteří se zúčastnit nemohli, poslali většinou alespoň pozdrav a také jeden dopis, jenž byl přítomným odcitován. Po komponovaném kulturním pásmu, které si připravily společně soubory Písnička a Jednička s flétničkami, následovala živá zábava. Hodně se povídalo, vzpomínalo, současní pedagogové se dozvěděli, jak se „žije bez školy“.

Shodli jsme se, že mnozí naši bývalí kolegové nám mohou být vzorem, jak aktivně a s optimismem prožívat podzim života.

Děkujeme za návštěvu i za ocenění, že se o školu a žáky dobře staráme, a také, že jako jedni z mála pamatujeme na ty, kdo ve školství pracovali před námi.

.


Napsala: Mgr. Renata Vlčková  22. 04. 2015