ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 Adaptační pobyt tříd VI. A, B

Hotel Moravice, krásná jesenická příroda, výborné jídlo, třídy VI. A a VI. B se svými třídními učiteli a výchovným týmem, spousta her a úsměvů na rtech nás všech…. Tak by se dal shrnout do několika slov ADAPTAČNÍ POBYT, který naše škola uspořádala spolu s finanční podporou Města Bruntál ve dnech 14. – 15. 9. 2015 pro naše nové šesťáčky.

Avšak na samotném názvu tolik nezáleží, důležité je, jaká je základní myšlenka adaptačního pobytu, který je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nejen nový kolektiv, ale i samotné třídy jednotlivého ročníku. Program „seznamovacího pobytu“ slouží k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou a jejich novými třídními učiteli, aby se ve třídě cítili dobře, a aby každý v ní měl své místo. Pro nás, učitele a výchovný tým, je totiž mnohem snadnější a příjemnější poznat nové žáky v přírodě, při hře, než se s nimi seznamovat ve školních lavicích. Při přechodu z 1. stupně na stupeň 2. jsou na děti kladeny jiné – často vyšší – nároky a právě adaptační pobyt a s ním i spousta aktivit (seznamovací a komunikační aktivity, emoční blok, povídání o šikaně, apod.) jim pomůže se na novém stupni rozkoukat.

Jsme si vědomi, že všechny cíle adaptačního pobytu (= dosáhnout vzájemné spolupráce ve skupině, dosáhnout odhalení schopností a dovedností jak jedince, tak skupiny, předcházení sociálně patologickým jevům – šikana, kriminalita, rasismus – aj.) nelze zrealizovat za dvoudenní pobyt. Tuto myšlenku však chceme v dětech neustále probouzet a během školního roku dále rozvíjet. Vám, rodičům, děkujeme za podporu a spolupráci v této nelehké činnosti.

Postřehy žáků:

„Líbilo se mi, že jsem potkal nové kamarády.“ (Štěpán Ježek)

„Krásná byla vycházka v lese, aktivity venku, líbila se mi hra Lodě a útesy.“ (Natálie Tichovská)

„Moc se mi líbily aktivity, soutěže, hry. Sblížil jsem se s novými kamarády ze třídy a s paní učitelkou.“ (Jakub Štěpán)

„Víc jsem se seznámila s holkama a klukama ze třídy.“ (Michaela Havlásková)

 

Tato akce byla finančně podpořena Městem Bruntál.Napsala: Mgr. Pavlína Daňková  20. 09. 2015