ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 Adaptační pobyt třídy VI. C

Pořádání adaptačních pobytů pro žáky 6. ročníku má na naší škole již dlouholetou tradici. Proto i letos jsme společně s žáky z VI. C vyrazili do již osvědčeného hotelu Moravice v Karlově pod Pradědem.

Co je naším cílem? Stmelit třídu tak, aby v ní každý našel své místo a co nejlépe se seznámil se svými novými spolužáky a ty „staré“ lépe poznal. Komunikovat, pomáhat si, spolupracovat s třídním učitelem i mezi sebou je důležité pro vytvoření správné party plné správných kamarádů. Žáci zjistili nejen to, že všichni mají něco společného, ale že také dokážou mnohé u svých nových spolužáků tolerovat. Toto zjištění pro ně bude na další čtyři roky velmi důležité.

V hlavní části programu si žáci vytvořili třídní erb, domino z vlastních jmen a plakáty z besedy o šikaně. Tato společná díla budou zdobit stěny jejich třídy po celý rok. Slunečné počasí nám umožnilo pěší výlet Na mlýnky s krásnými výhledy na vrcholy Jeseníků. Při návratu na hotel si pak žáci vyzkoušeli své svaly v přírodní posilovně. Nejvíc se však všichni těšili na noční stezku odvahy. Každý z našich šesťáků byl velmi statečný a zvládl cestu nočním lesem.

 

Rádi bychom, aby pozitivní klima, které se v této třídě na adaptačním pobytu vytvořilo, si žáci udrželi a rozvíjeli i v dalších společných letech.

A co na to říkají sami žáci a třídní učitel?

 

„Akci považuji za dobře zorganizovanou a velice nutnou pro vzájemné poznávání dětí a třídnímu učiteli otevírá možnost lépe poznat nově příchozí šesťáky a vznikající kolektiv třídy.“  (třídní učitel)                                                                                                                                                                          

Na adapťáku líbilo se mi moc,
nejlepší byla strašidelná noc.
Plno zábavných her jsme hráli
a vůbec jsme se nehádali.
              (Nataly Hofmannová)

V pondělí jsme přijeli do hotelu Moravice,
všude kolem jsme viděli les, srnky a zajíce.
Večer byla odvahy stezka,
nebála se na ní žádná děcka.
               (Monika Pavelková)

 Na adapťáku byla sranda,
byla nás tam celá banda.
Teď jsme jedna skupina,
fungujeme jako rodina.
                (Barbora Nedopilková)

Tato akce je finančně podpořena Městem Bruntál

 

 


Napsala: Ing. Vladislava Rubíčková  09. 10. 2015