ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 Jak vyplnit a podat přihlášku

1. V prvním kole přijímacího řízení lze podat přihlášku na dvě školy.

2. Termín odevzdání přihlášky do oborů denní formy vzdělávání je 15. března 2016.

3. Termíny přijímacího řízení pro první kolo      

    2. – 15. ledna 2016 - obory s talentovou zkouškou

    15. – 31. ledna 2016 - umělecké obory v konzervatořích

    15. dubna 2016 - obory vzdělávání s maturitní zkouškou – jednotné testy

    22. – 30. dubna 2016 - ostatní obory

4. Druhé kolo přijímacího řízení  - počet přihlášek v druhém kole již není omezen

                                                       - termín je stanoven ředitelem školy

5. Jak vyplnit přihlášku

  • žáci po vysvědčení obdrží ve škole částečně vyplněnou přihlášku (základní údaje, prospěch, schopnosti)
  • doma vyplníte jen adresu vybraných středních škol, kontakty, termíny
  • celkově vyplněnou přihlášku žáci odevzdají ke kontrole do pátku 5. února 2016 (škola vytvoří kopii pro druhou školu, potvrdí, obě přihlášky opatří razítkem školy a vrátí žákovi)
  • žák si nechá přihlášku (přihlášky) potvrdit od lékaře
  • vyplněnou a potvrzenou přihlášku odešlete na SŠ – nejlépe DOPORUČENĚ
  • přihláška musí být podaná do 15. března 2016 řediteli SŠ – odešlete s  předstihem

6. Zápisový lístek - Každý žák po přijetí na střední školu obdrží na základní škole 1 zápisový lístek.

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, do které byl žák přijat a kde bude studovat. Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

7. Užitečné www stránky

www.msmt.cz

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.istp.cz

www.cermat.cz

8. Kontakt:    Bc. Andrea Kožíšková – výchovná  a kariérní poradkyně

                     E-mail: poradce2@1zsbr.cz

                     Telefon: 552 306 892

 

  

Autor: Bc.Andrea Kožíšková, DiS  30. 11. 2015