ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 Výchovná poradkyně pro 2. stupeň - Bc. Andrea Kožíšková

Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 15:00

E-mail: poradce2@1zsbr.cz

Telefon: 552 306 892

Náplň mé práce:

  • jsem součástí našeho preventivního týmu školy (školní psycholožka PhDr. L. Svobodová, metodička prevence Ing. V. Rubíčková, výchovné poradkyně Mgr. I. Zatloukalová a Bc. A. Kožíšková)
  • pomáhám při rozhodování a další vzdělávací a profesionální dráze žáků
  • připravuji podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané, úzce spolupracuji se speciální pedagožkou naší školy Mgr.Ivetou Zatloukalovou
  • jsem zprostředkovatelem odborné péče, spolupracuji se školskými poradenskými zařízeními (PPP Bruntál, OSPOD, PČR, Help-in, AMT, psychologické poradny)
  • sleduji žáky s poruchami chování na 1. a 2. stupni
  • pomáhám řešit poruchy chování, vývojové krize a náročné životní situace žáků
  • poskytuji primární prevenci sociálně patologických jevů
  • ve spolupráci s třídním učitelem a rodiči koordinuji výchovné postupy
Napsala: Bc. Andrea Kožíšková, DiS.  01. 03. 2014