ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 Kariérní poradkyně Mgr. Helena Daňková

V tomto školním roce převzala funkci kariérní poradkyně na naší škole Mgr. Helena Daňková. Předává žákům veškeré potřebné informace související s výběrem budoucího povolání, organizuje setkání se zástupci středních škol, pomáhá s vyplňováním přihlášek, radí ve věcech profesní orientace apod.

Kontakt: telefon 552 306 895   helena.dankova@1zsbr.cz 

 

Užitečné www stránky

www.msmt.cz

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.istp.cz

www.cermat.cz

 Informace MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-o-prijimacim-rizeni-ke-strednimu-vzdelavani-podle

 

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  17. 11. 2016