ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2017/2018

 1. V prvním kole přijímacího řízení lze podat přihlášku na dvě školy.
 2.  Termín odevzdání přihlášky do oborů denní formy vzdělávání je 
  1. března 2017.
 3. Termíny přijímacího řízení pro první kolo      

15. ledna – 31. ledna 2017 se konají talentové zkoušky na konzervatoře.

V letošním roce jsou 2 termíny konání přijímacích testů:

12. dubna a 19. dubna 2017 termín konání jednotných testů (čtyřleté studium).

18. dubna a 20. dubna 2017 termín konání jednotných testů (šestileté a osmileté studium)

11. května a 12. května 2017 náhradní termín jednotných testů (čtyřleté, šestileté i osmileté studium).

 

 1.  Druhé kolo přijímacího řízení  - počet přihlášek v druhém kole již není omezen

                                                                 - termín je stanoven ředitelem školy

 1.  Jak vyplnit přihlášku
 • 31. ledna 2017 – spolu s vysvědčením bude vydávána přihláška na SŠ.  Přihláška bude částečně vyplněna (základní údaje, prospěch, schopnosti)
 • zákonný zástupce vytvoří kopii přihlášky SŠ
 • doma vyplníte adresu vybraných středních škol, kontakty, termíny, proškrtáte volná pole, podepíšete každou přihlášku,
 • žák si nechá přihlášku (přihlášky) potvrdit od lékaře (vyžaduje-li to SŠ)
 • řádně vyplněnou přihlášku žáci odevzdají ke kontrole v pondělí 6. února 2017. Žáci předají přihlášky, v úředních hodinách (pondělí 7:30 – 7:55 nebo 14:00 – 15:30 kariérnímu poradci, (Mgr. Helena Daňková, 3. podlaží, kabinet chemie a fyziky).Přihlášky škola opatří razítkem školy a vrátí žákovi.
 • 22. dubna 2017 zveřejnění výsledků přijímacího řízení a začátek lhůty pro odevzdání Zápisového lístkuLhůta pro odevzdání zápisového lístku na SŠ je do 10 dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení střední školou, kam se žák/student hlásil.
 • zákonný zástupce vyplněnou a potvrzenou přihlášku odešle na SŠ – nejlépe DOPORUČENĚ
 • přihláška musí být podaná do 1. března 2016 řediteli SŠ – odešlete s předstihem
 1.  Zápisový lístek - Každý žák po přijetí na střední školu obdrží na základní škole 1 zápisový lístek.

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, do které byl žák přijat a kde bude studovat. Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Kontakt:    Mgr. Helena Daňková - kariérní poradkyně

                     E-mail: helena.dankova@1zsbr.cz

                     Telefon: 552 306 895

Napsala: Mgr. Helena Daňková  17. 11. 2016