ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 Bruntálský skřivánek 2017

V pondělí 20. 3. 2017 se konal další ročník sólové pěvecké soutěže Bruntálský skřivánek, kterého se zúčastnili nejlepší zpěváčci naší školy od 6. do 9. ročníku. 

Porota, která zasedla ve složení p. zástupkyně Renata Vlčková, p. uč. Alexandra Klánová, p. uč. Andrea Kožíšková, p. uč. Eva Zapalačová a p. uč. Jiří Vyleťal, měla nelehký úkol. Pěvecké výkony soutěžících byly velmi vyrovnané, děti zpívaly s chutí a nadšením. Repertoár soutěžících byl pestrý. V programu zazněly písně lidové, umělé, písně z pohádek, dětských filmů i muzikálové melodie. Soutěže se zúčastnilo téměř 30 nejlepších zpěváků a zpěvaček od 6. do 9. třídy, kteří byli rozděleni do čtyř kategorií:

 V kategorii 6. ročníku získali: 1. místo - Denis Vodička VI. C

                                                  2. místo - Veronika Duhajská VI. A

                                                  3. místo - Natálie Bartošíková VI. A

                                                                - Jana Suchá VI. B

V kategorii 7. ročníku získali: 1. místo - Eliška Kroupová VII. C

                                                  2. místo - Julie Vaculíková VII. B

                                                  3. místo - Nataly Hoffmannová VII. C

                                                                - Monika Pavelková VII. C

V kategorii 8. ročníku získali: 1. místo -  Marie Trlicová VIII. A

                                                                - Radek Šidlík VIII. A

                                                  2. místo - nebylo uděleno

                                                  3. místo -  Kateřina Hanusová VIII. D

V kategorii 9. ročníku získali:   1. místo – nebylo uděleno

                                                    2. místo – Adriana Bartoňová IX. B

                                                    3. místo – Marie Hrubá IX. C

Poděkování patří všem účastníkům této soutěže, vyučujícím, kteří žáky pečlivě a zodpovědně připravovali, a samozřejmě milé porotě. Děkujeme také Spolku přátel ZŠ Bruntál, Jesenická za ceny do soutěže.

Vítězům ještě jednou blahopřejeme a těšíme se na shledanou na dalším ročníku této soutěže!


Napsala: Mgr. Eva Zapalačová  22. 03. 2017