ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 Realizace projektu Kurz pro předškolní děti a jejich rodiče

Jako již dva roky nazpět i letos proběhl na naši škole speciální kurz, v němž si mohli budoucí školáčci vyzkoušet, co je v nastávajícím roce čeká. Po absolvování pěti hodinových lekcí mohlo by být jim a zejména jejich rodičům jasnější, zda jejich dítě je na školu dostatečně vyzrálé. 

Děkujeme paní učitelce Ivetě Zatloukalové, že se dětí svědomitě ujala, a také městu Bruntál, že na tuto akci letos přispělo. Z finančního daru byly zakoupeny především učební pomůcky a školní potřeby, díky nimž byl kurz pro děti pestřejší.

Těší nás velký zájem rodičů o naši pomoc v jejich zodpovědném rozhodování.

Tato akce byla finančně podpořena Městem Bruntál, děkujeme.

 


Napsala: Ing. Anna Kodeda  25. 05. 2017