ZŠ Bruntál, Jesenická 10

  Písnička v Moravské Třebové

V neděli 28. 5. 2017 si pěvecký sbor „Písnička“zazpíval na nádvoří renesančního zámku v Moravské Třebové na festivalu Moravskotřebovské arkády.

XVII. ročník tohoto hudebního festivalu uspořádala již tradičně ZUŠ Moravská Třebová ve spolupráci s občanským sdružením „ Fermáta“. Hudební festival probíhal celý týden, jeho součástí byla charitativní vystoupení v domovech seniorů a v ústavech sociální péče v Moravské Třebové a blízkém okolí. Součástí festivalu byla také celorepubliková přehlídka výtvarných prací nazvaná „ Výtvarný svět na zámku“. V programu vystoupí ABBA STARS revival, JUMPING DRUMS, Skupina ARRTHMIA, PAVEL CALLTA.

Nedělní přehlídka pěveckých sborů byla zahájena v Kostele Nanebevzetí Panny Marie. Představilo se na ní celkem 8 sborů z celé České republiky s pásmem duchovní hudby.

Odpolední festival byl slavnostně zahájen na nádvoří renesančního zámku.

Poté následovala přehlídka 13 sborů z celé České republiky. Sborové skladby zazněly v podání dětských, ženských, mužských i smíšených pěveckých sborů.

Pro naše zpěváčky byla celá akce nezapomenutelným zážitkem. Písnička patřila k nejmladším účastníkům celé přehlídky. Představila se pásmem písní lidových, umělých, dále zazněly kánony i písně z pohádek. Naši zpěváčci podali výborný výkon a úspěšně tak reprezentovali nejen naši školu, ale i celé město Bruntál.

Tato velká celostátní přehlídka je pro náš pěvecký sbor nejen úžasným zážitkem, zdrojem inspirace, ale i velkou motivací do další tvůrčí práce. Finanční výtěžek celé akce bude věnován sbírkovému projektu Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize Pomozte dětem!


Napsala: Mgr. Eva Zapalačová  29. 05. 2017