ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Školní psycholožka je tu pro Vás již osmým rokem

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

je tu nový školní rok a s ním přichází nejen mnoho radostí, ale i starostí. S těmi Vám a Vašim dětem budu opět ráda pomáhat. 

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  07. 09. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Školní psycholožka zve na besedu pro rodiče

Školní psycholožka PhDr. Lenka Svobodová Vás srdečně zve na
BESEDU PRO RODIČE
na téma:

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ – JAK MU ROZUMĚT A CO S NÍM?

Vážení rodiče,

čím dál častěji se ve škole setkáváme s tím, že děti samy sobě ubližují. Jako psycholožku mě to velmi trápí a ráda bych dětem pomohla. Ale ne vždy je sebepoškozování snadno odhalitelné a především řešitelné v rámci školy. Beseda přinese odpovědi na otázky, proč si děti ubližují, jak s nimi o sebepoškozování hovořit, jak je před ubližováním ochránit, čeho se při řešení sebepoškozování vyvarovat a co udělat jako první. Prostor bude také pro Vaše otázky…

Termín: pondělí 25. května 2015 od 16:00 hod. v učebně č. 21                                                                                         (2. stupeň, 2. patro - v úrovni šaten, poslední dveře napravo)

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  12. 05. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Bezpečné chování na internetu

Školní psycholožka PhDr. Lenka Svobodová Vás srdečně zve na

BESEDU PRO RODIČE

na téma:

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA INTERNETU

Vážení rodiče,

počítač, internet, sociální sítě, Facebook – slova, která jsou dnes běžnou součástí slovníku našich dětí. Internet se stává stále oblíbenějším „kamarádem“, se kterým děti tráví čím dál více času. Má svá pozitiva, ale ne každý ví, kolik úskalí tam na děti (i dospělé) číhá a především, která to jsou.

Jako psycholožku mě velmi zajímá, zda si děti uvědomují, jaká rizika používání internetu přináší, co znamená „bezpečné chování na internetu“, jak si chránit své soukromí, jak se nestát obětí nebo i pachatelem kyberšikany, apod. Beseda také přinese odpovědi na otázky, např. Kolik času má dítě trávit u počítače, na internetu či Facebooku? Máme PC, internet, Facebook zakazovat anebo nechat dětem volnost? Jak s dětmi o používání internetu hovořit? A mnoho dalších užitečných informací. Prostor bude také pro Vaše otázky...

Termín: Pondělí 3. listopadu 2014 od 16:00 hod. v učebně č. 21 (2. stupeň, 2. patro - v úrovni šaten, poslední dveře napravo).

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  20. 10. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Školní psycholožka – PhDr. Lenka Svobodová

Milí žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci, i ve školním roce 2014/2015 jsem tu pro vás

Konzultační hodiny pro rodiče: úterý 14:00 - 15:00 (po předchozí domluvě i v jiném termínu).

Konzultace pro žáky: pondělí, úterý, středa před vyučováním (7:30 - 8:00) a o velké přestávce (9:40 - 9:55), v ostatních časech pouze po předchozí domluvě.

Mimo konzultační hodiny se věnuji domluveným individuálním konzultacím, práci se třídami, koordinaci poradenských služeb ve škole či mimo ní,přípravné a organizační činnosti, apod. proto je nutné si konzultaci sjednat předem – telefonicky, prostřednictvím SMS, e-mailem, popř. osobně. 

Email: psycholog@1zsbr.cz

Telefon: 552 306 893 

Mobil: 733 748 783

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  15. 10. 2014
 Kategorie: Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Psycholog odpovídá - učení se a domácí příprava

Vážení rodiče, zákonní zástupci, ráda bych Vám nabídla novou službu. Pokud máte nějaký dotaz, potřebujete informaci či s něčím poradit, napište mi na email lenka.psycholog@seznam.cz. Třeba Vaše otázka bude zajímat i ostatní rodiče – odpovědi na nejčastější dotazy najdete v této rubrice.

Dnes začínáme častým dotazem týkajícího se učení a domácí přípravy. Jak se tedy správně učit? Především si vytvořit takové podmínky, které zabezpečí dostatek klidu, času a prostoru pro zapamatování učiva. Lze je shrnout do následujících kroků:

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  07. 10. 2011
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Záškoláctví a jeho skryté formy

Vzhledem k tomu, že v ČR máme povinnou školní docházku je pochopitelně nutné, aby žáci chodili do školy pravidelně, a z toho samozřejmě plyne povinnost i pro školní zařízení, aby jejich docházku evidovala. Protože se vždy našli žáci, kteří se škole vyhýbali, je vlastně záškoláctví jev starý jako škola sama. Ale je chybou dát dítěti nálepku ulejváka, kterému se nechce chodit do školy. Tak jednoduché to není...

Co je vlastně záškoláctví

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  09. 11. 2010
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Stres - náš každodenní společník

V minulém článku o výkonnosti jsme narazili na termín stres. Vzhledem k tomu, že jsem zaznamenala několik dotazů a se stresem máme všichni svoji zkušenost, rozhodla jsem se další článek věnovat právě stresu. Blížící se konec školního roku je zrovna jedním z jeho zdrojů...

Stres – zvláštní fenomén, kolik už o něm bylo popsáno stran. Nejen, že je tu stále s námi, ale díky narůstajícím požadavkům a zrychlujícímu se tempu života se objevuje stále častěji. Dá se mu vyhnout? Lze žít bez něj? Je stres jenom škodlivý? Je možné proti němu bojovat? A jakými způsoby? To jsou jen některé otázky, které člověka napadají… Nejprve se podívejme na to, co to vlastně stres je, jaké druhy známe a zda je život bez stresu vůbec možný… Stres, i když v jiné podobě, prožívali již lidé v době kamenné a těžko se dá předpokládat, že by v nejbližších letech úplně vymizel. Dnes je běžně užívaným pojmem. Kdo z nás někdy neřekl „Jsem ve stresu.“ „Mám stres.“ „Jsem stresován“? Zvykli jsme si jím označovat všechny možné okolnosti a podněty každodenního života, které nám jsou nějak nepříjemné. Není divu, stres nás provází celým našim životem – ve škole, v zaměstnání, na ulici, v dopravních prostředcích… Ačkoliv za dlouhá desetiletí zkoumání existuje velké množství definic, žádná z nich nedošla všeobecného uznání. Zřejmě proto, že stres je fenoménem přesahující hranice několika vědních disciplín a je těžké ho v jedné definici plně vystihnout. Navíc co autor, to jiný názor. Nejčastěji se však používá nejrůzněji upravená definice „otce stresu“ fyziologa a psychologa Hanse Bruna Selyeho (1907-1981), který stres popsal jako nespecifickou stereotypní odpověď organizmu na nadměrné zatížení. Stresové situace jsou tedy vlastně zesílením, vystupňováním běžných životních nároků na člověka. V literatuře se můžeme setkat s několika významy slova stres. Nejčastěji bývá popisován jako soubor změn, odpověď organismu na stresující činitele. Jindy zase jako celá těžká situace či stav člověka (organizmu) vystaveného nepříznivým vlivům prostředí. Někteří autoři dokonce jako stres označují i podmínky, okolnosti či nepříznivé faktory, které na člověka působí. Ty však častěji bývají označovány jako tzv. stresory. Asi každého napadne otázka, zda se lze stresu vyhnout anebo ho z lidského života odstranit. Nelze. Stres je všudypřítomnou součástí našeho života, stejně jako jídlo nebo láska. Provází nás každý den, celý život, ať už v rovině pracovní, rodinné nebo sociální. Setkává se s ním kdokoliv z nás, nezávisle na věku, pohlaví, postavení či vzdělání. Odlišná je pouze míra, intenzita a prožívání stresu. Ale je stres jenom negativním a škodlivým jevem? Poškozuje náš organizmus anebo mu může i prospívat? Selye rozlišoval dva druhy stresu – eustres a distres, podle toho, jak na člověka působí. Zjistil totiž, že stres může člověka jak posilovat, tak i ničit. Eustres je zátěží příjemnou a radostnou, spojenou s pozitivními emocemi, proto ho mnoho lidí vyhledává. Ať už ve formě tzv. extrémních sportů (horolezectví, bungee jumping, parašutismus, maratón, triatlon), přihlížení automobilovým závodům v očekávání dramatických situací, sledováním hororů, hraním hazardních her, sázením, promiskuitním sexem anebo třeba prací načerno. Eustres dodává energii, vzbuzuje očekávání, podněcuje člověka tím, že na něj klade vyšší nároky, a tak lépe rozvíjí výchozí potenciál. Jedná se vlastně o pozitivní reakci těla na různé druhy požadavků či nároků. Navíc je určitá míra stresu pro život přímo nezbytná. Napětí, které v těle při stresu vzniká, nám umožňuje rychlé reagování (např. na kritickou situaci), podněcuje organizmus ke zvýšení výkonu (ve stavu nabuzení máme totiž daleko větší výkonnost než obvykle), mobilizuje síly. Přiměřený stres zlepšuje soustředění, paměť, pomáhá nám překonávat překážky a zvládat životní výzvy, stimuluje tak náš vývoj. Pokud je ale stres příliš intenzívní, působí dlouhodobě anebo přestaneme nároky okolí zvládat, hovoříme o tzv. distresu. Objevuje se tehdy, jsou-li požadavky vysoké a možnosti, jak se s problémem vypořádat zase nízké. Přetížení má za následek snížení schopnosti organismu znovu obnovit stabilitu systému a nastolit vnitřní rovnováhu, která byla vnějšími vlivy narušena. Vysoká míra stresu znemožňuje uvolnění, oslabuje výkon, objevují se tělesné a psychické potíže, v krajním případě dochází k celkovému vyčerpání až smrti…

Příště si povíme něco o stresorech, tedy o situacích či událostech, které v nás vyvolávají stres…

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  23. 06. 2010
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Co ovlivňuje naši výkonnost - aneb co jsou to biologické hodiny

Naše výkonnost je ovlivňována mnoha faktory. Tím nejdůležitějším jsou naše biologické hodiny. Znalost biorytmů nám může velmi pomoci si nejen lépe zorganizovat učení i práci, ale má významný vliv na naší výkonnost. Ta se pak pochopitelně promítá do spokojenosti, pohody či úspěšnosti ve škole i zaměstnání.

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  26. 05. 2010
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Průzkum vztahů mezi spolužáky

Sociální vztahy mezi spolužáky ve školní třídě výrazně ovlivňují žákovy postoje, očekávání, emoce i školní úspěšnost. Pozitivní a bezpečné sociální klima navozuje pozitivní prožívání, snižuje riziko stresu, úzkostných stavů, posiluje motivaci, sebevědomí, zvyšuje otevřenost a spolupráci žáků a zároveň vytváří předpoklady pro včasné řešení nežádoucích jevů. Naše škola chce, aby se u nás žáci cítili bezpečně a spokojeně, proto jsme na přelomu února a března uskutečnili dotazníkový průzkum (mezi žáky 3.-7. ročníků), jehož cílem bylo zmapovat klima ve třídě a vztahy mezi spolužáky.

 Zobrazit celý článek...

  29. 03. 2010
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Před nástupem do první třídy

Co by měl předškoláček zvládat a znát, než nastoupí do 1. třídy základní školy

Rozumové schopnosti a dovednosti

Kromě toho, že dítě dokáže říci své jméno i věk, mělo by se také umět orientovat ve svém okolí, znát adresu svého bydliště i jména a povolání rodičů ... Budoucí školák by měl umět myslet logicky, nebýt závislé na svých přáních a okamžitých potřebách, chápat svět realisticky, pochopit, že z pozice někoho jiného se může situace jevit odlišně. Předškolák má mít pozitivní postoj ke škole a učení, těšit se do školy, projevovat zájem o rozšiřování znalostí, o nové věci, klást otázky, rozumět číselnému pojmu - dokáže počítat do pěti, zná následnost čísel (v řadě čísel žádné nevynechá ani neopakuje), chápe pojmy hodně - málo, méně - více. Měl by si umět zapamatovat až 5 vyslovených pojmů (sluchová paměť) i 5 pojmů, které viděl na obrázku (zraková paměť), určit předmět, který na obrázku přibyl nebo zmizel, najít rozdíly mezi 2 téměř stejnými obrázky. Pro nácvik školních vědomostí je důležité zrakové vnímání. Dítě by mělo umět rozpoznávat předměty a obrázky jako celek, zároveň je ale umět i „rozložit“ na části. Dítě by také mělo umět vyčlenit určitý zvuk, odfiltrovat vedlejší zvuky, soustředit se na to nejdůležitější a nenechat se vyrušit vedlejšími, nepodstatnými podněty, vnímat jednotlivé hlásky - určování pozice hlásky ve slově je důležitým předpokladem pro zvládání čtení a psaní ...

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  25. 02. 2010
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR