ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Beseda o kyberšikaně

Kyberšikana, kyberstalking, phishing, sexting, kybergrooming. Pro někoho známé, pro někoho zcela neznámé pojmy. Žáci většinou znají pouze význam slova kyberšikana, že se jedná o formu šikany, která probíhá skrz dostupnou elektroniku, nejčastěji za pomoci počítače, notebooku, tabletu, ipadu a mobilních telefonů. Může se objevit v podobě e-mailů, chatu na sociálních stránkách, kontaktování druhé osoby na internetových stránkách.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Miroslava Henčová  10. 11. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Metodička prevence Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Adaptační pobyt žáků VI. C

Dne 12. a 13. září 2016 se žáci VI. C zúčastnili adaptačního pobytu v Karlově pod Pradědem. Tento program měl za cíl stmelit třídu takovým způsobem, aby v ní měl každý své místo. Děti si postupně prošly různými seznamovacími aktivitami. 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Aneta Janoušková  22. 09. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Metodička prevence  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Projektový týden u sedmáků

Požár, požární poplach, první pomoc, důležitá telefonní čísla, evakuace, bezpečnost na silnici, ve škole i v jejím okolí, varovné signály… Všechny tyto pojmy se vztahují k důležité oblasti vzdělání žáků - OČMU (=ochraně člověka za mimořádných událostí), která je nezbytnou součástí učiva na základních školách.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Pavlína Daňková  19. 09. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Metodička prevence Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Sedmáci v OPEN HOUSE Bruntál

Začátek školního roku byl pro sedmáky netradiční. Žádné školní lavice, žádné zvonění, zato učení ano, ale ne ve škole. S radostí jsme přivítali nabídku Open House Bruntál, abychom se podívali na jejich pracoviště, seznámili se s novými lidmi, s náplní jejich práce, a hlavně s programem, který si pro nás na 2. 9. 2016 připravili.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Pavlína Daňková  19. 09. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Metodička prevence  Poradenství Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Adaptační pobyt žáků VI. A a VI. B

Na adaptační pobyt jsme odjeli dne 8. září 2016 do hotelu Moravice v Karlově. Společná cesta nově vytvořených kolektivů tříd VI. A a VI. B rychle uběhla. Ubytovali jsme se po trojicích na pokoje a program, který pro nás připravily paní psycholožka Svobodová a paní učitelky Kožíšková, Rubíčková a Zatloukalová, mohl začít.

 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: žákyně 6. ročníku  14. 09. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Metodička prevence  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Nenávist na internet nepatří

Naše škola ve spolupráci se Sdružením D se účastní projektu NENÁVIST NA INTERNET NEPATŘÍ. Žáci z druhého stupně budou v rámci projektu seznámeni se stránkami www.nebojsepromluvit.cz, na kterých mohou najít informace o problematice kyberšikany, jak předcházet projevům nenávisti na internetu nebo jak se jim bránit. Nejdůležitějším obsahem těchto stránek je aktuální seznam odborných pracovišť, nízkoprahových center a linek bezpečí, kam se mohou oběti kyberšikany nebo její svědci obrátit a žádat o podporu nebo pomoc.

Třída VIII. C dne 23. 2. 2016 prošla interaktivním divadlem fórum Sdružení D, ve kterém měla možnost vyzkoušet si nanečisto možnosti řešení problematických modelových situací týkajících se kyberšikany nebo projevů nenávisti na internetu – např. rozpoznání hatespeech, obrana proti internetovému útoku, asertivita a angažovanost v boji proti bezpráví apod. Vše bylo žákům předáno přes příběhy vrstevníků, které tvoří divadelní představení, do něhož mohou děti vstupovat a měnit směřování životních peripetií Denisy, Anety nebo Romana.

 

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Ing. Vladislava Rubíčková  29. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Metodička prevence  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Beseda o bezpečném chování na internetu

Policistka por. Bc. Pavla Jiroušková z oddělení prevence PČR si povídala s žáky 7. a 8. ročníku o bezpečném chování na internetu. Na několika případech ukázala, co vše může způsobit internetová komunikace a jaká jsou její rizika. Vysvětlila, co znamenají slova kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking a phising. Všichni přítomní měli o kyberšikaně představu a hned od začátku se svými dotazy do besedy zapojovali.

Žáci vyslechli důležité rady o tom, co a jak zveřejňovat na internetu, či spíše raději nezveřejňovat. Dozvěděli se, jak zacházet se svým heslem. Byli upozorněni na riziko virtuální komunikace s „on-line přítelem“, který chce udržovat vztah v tajnosti, je velmi kamarádský, vše chápe a domáhá se osobní schůzky. K vysvětlení nástrah komunikace na sociálních sítích žáci zhlédli preventivní film o stalkingu Virtuální nápadník.  

Beseda žáky velice zaujala a určitě se rádi podívají na doporučené internetové stránky www.seznamsebezpecne.cz o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Ing. Vladislava Rubíčková  26. 11. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Metodička prevence Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Adaptační pobyt třídy VI. C

Pořádání adaptačních pobytů pro žáky 6. ročníku má na naší škole již dlouholetou tradici. Proto i letos jsme společně s žáky z VI. C vyrazili do již osvědčeného hotelu Moravice v Karlově pod Pradědem.

Co je naším cílem? Stmelit třídu tak, aby v ní každý našel své místo a co nejlépe se seznámil se svými novými spolužáky a ty „staré“ lépe poznal. Komunikovat, pomáhat si, spolupracovat s třídním učitelem i mezi sebou je důležité pro vytvoření správné party plné správných kamarádů. Žáci zjistili nejen to, že všichni mají něco společného, ale že také dokážou mnohé u svých nových spolužáků tolerovat. Toto zjištění pro ně bude na další čtyři roky velmi důležité.

V hlavní části programu si žáci vytvořili třídní erb, domino z vlastních jmen a plakáty z besedy o šikaně. Tato společná díla budou zdobit stěny jejich třídy po celý rok. Slunečné počasí nám umožnilo pěší výlet Na mlýnky s krásnými výhledy na vrcholy Jeseníků. Při návratu na hotel si pak žáci vyzkoušeli své svaly v přírodní posilovně. Nejvíc se však všichni těšili na noční stezku odvahy. Každý z našich šesťáků byl velmi statečný a zvládl cestu nočním lesem.

 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Ing. Vladislava Rubíčková  09. 10. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Metodička prevence  Výchovný poradce pro 2. stupeň Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Adaptační pobyt tříd VI. A, B

Hotel Moravice, krásná jesenická příroda, výborné jídlo, třídy VI. A a VI. B se svými třídními učiteli a výchovným týmem, spousta her a úsměvů na rtech nás všech…. Tak by se dal shrnout do několika slov ADAPTAČNÍ POBYT, který naše škola uspořádala spolu s finanční podporou Města Bruntál ve dnech 14. – 15. 9. 2015 pro naše nové šesťáčky.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Pavlína Daňková  20. 09. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Metodička prevence  Výchovný poradce pro 2. stupeň Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Projekt prevence kriminality

13. října jsme zahájili projekt Prevence kriminality sérií besed na druhém stupni naší školy. Žáci šestého ročníku se na besedách vedených Mgr. Romanem Hotou seznámili se skrytým nebezpečím při používání internetu, sedmáci už ví, „jak si nenechat ublížit“, v osmém ročníku se poučili o šikaně a deváťáci získali základní informace na téma „sex, AIDS a vztahy“.

Smyslem tohoto projektu je prevence rizikového chování, což bylo téma i v běžných hodinách výuky v tomto týdnu. Ve výtvarné výchově žáci tvořili plakáty, v hudební výchově skládali písničky, v českém jazyce vytvářeli slohové práce, ve výchově ke zdraví a v matematice pracovali s pracovními listy s touto tematikou.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Ing. Vladislava Rubíčková  12. 11. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Metodička prevence Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR