ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2017/2018

 1. V prvním kole přijímacího řízení lze podat přihlášku na dvě školy.
 2.  Termín odevzdání přihlášky do oborů denní formy vzdělávání je 
  1. března 2017.
 3. Termíny přijímacího řízení pro první kolo      

15. ledna – 31. ledna 2017 se konají talentové zkoušky na konzervatoře.

V letošním roce jsou 2 termíny konání přijímacích testů:

12. dubna a 19. dubna 2017 termín konání jednotných testů (čtyřleté studium).

18. dubna a 20. dubna 2017 termín konání jednotných testů (šestileté a osmileté studium)

11. května a 12. května 2017 náhradní termín jednotných testů (čtyřleté, šestileté i osmileté studium).

 

 1.  Druhé kolo přijímacího řízení  - počet přihlášek v druhém kole již není omezen

                                                                 - termín je stanoven ředitelem školy

 1.  Jak vyplnit přihlášku
 • 31. ledna 2017 – spolu s vysvědčením bude vydávána přihláška na SŠ.  Přihláška bude částečně vyplněna (základní údaje, prospěch, schopnosti)
 • zákonný zástupce vytvoří kopii přihlášky SŠ
 • doma vyplníte adresu vybraných středních škol, kontakty, termíny, proškrtáte volná pole, podepíšete každou přihlášku,
 • žák si nechá přihlášku (přihlášky) potvrdit od lékaře (vyžaduje-li to SŠ)
 • řádně vyplněnou přihlášku žáci odevzdají ke kontrole v pondělí 6. února 2017. Žáci předají přihlášky, v úředních hodinách (pondělí 7:30 – 7:55 nebo 14:00 – 15:30 kariérnímu poradci, (Mgr. Helena Daňková, 3. podlaží, kabinet chemie a fyziky).Přihlášky škola opatří razítkem školy a vrátí žákovi.
 • 22. dubna 2017 zveřejnění výsledků přijímacího řízení a začátek lhůty pro odevzdání Zápisového lístkuLhůta pro odevzdání zápisového lístku na SŠ je do 10 dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení střední školou, kam se žák/student hlásil.
 • zákonný zástupce vyplněnou a potvrzenou přihlášku odešle na SŠ – nejlépe DOPORUČENĚ
 • přihláška musí být podaná do 1. března 2016 řediteli SŠ – odešlete s předstihem
 1.  Zápisový lístek - Každý žák po přijetí na střední školu obdrží na základní škole 1 zápisový lístek.

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, do které byl žák přijat a kde bude studovat. Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Kontakt:    Mgr. Helena Daňková - kariérní poradkyně

                     E-mail: helena.dankova@1zsbr.cz

                     Telefon: 552 306 895

Napsala: Mgr. Helena Daňková  17. 11. 2016
 Kategorie: Poradenství  Volba povolání Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Kariérní poradkyně Mgr. Helena Daňková

V tomto školním roce převzala funkci kariérní poradkyně na naší škole Mgr. Helena Daňková. Předává žákům veškeré potřebné informace související s výběrem budoucího povolání, organizuje setkání se zástupci středních škol, pomáhá s vyplňováním přihlášek, radí ve věcech profesní orientace apod.

Kontakt: telefon 552 306 895   helena.dankova@1zsbr.cz 

 

Užitečné www stránky

www.msmt.cz

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.istp.cz

www.cermat.cz

 Informace MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-o-prijimacim-rizeni-ke-strednimu-vzdelavani-podle

 

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  17. 11. 2016
 Kategorie: Poradenství  Volba povolání Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pozvánka na setkání s rodiči vycházejících žáků, prezentace středních škol

Vážení rodiče,

zveme vás na prezentaci pro rodiče vycházejících žáků a prezentaci SŠ

Dne:  23. 11. 2016 v 16:30

Kde:  ZŠ Jesenická 10, Bruntál, učebna 21 (2. stupeň, 2. podlaží)

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Mgr. Helena Daňková  17. 11. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace  Poradenství  Volba povolání Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Sedmáci v OPEN HOUSE Bruntál

Začátek školního roku byl pro sedmáky netradiční. Žádné školní lavice, žádné zvonění, zato učení ano, ale ne ve škole. S radostí jsme přivítali nabídku Open House Bruntál, abychom se podívali na jejich pracoviště, seznámili se s novými lidmi, s náplní jejich práce, a hlavně s programem, který si pro nás na 2. 9. 2016 připravili.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Pavlína Daňková  19. 09. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Metodička prevence  Poradenství Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Dražba na vánočním jarmarku

Výjimečnou součástí letošního jarmarku byla dražba dobroty z masa a klobásek. V dražbě zvítězila paní Kateřina Tisoňová, která získala klobáskovou černošku za 600,-- Kč. Paní Tisoňové děkujeme za finanční podporu. Výnos z dražby i veškeré příspěvky ze sbírky jsme poslali na účet, kde se shromažďují peníze na projekt přestavby atria. Pokud jste ještě o této akci neslyšeli, přečtěte si prosím informace níže. 

Podařilo se nám dostat náš projekt do finále dotační soutěže Era pomáhá regionům. Mezi nás, čtyři finalisty v jesenické oblasti, rozdělí Era finanční prostředky.

Abychom se umístili co nejvýše a obdrželi co nejvyšší finanční podporu pro náš projekt přestavby nevyužitého atria školy na prostor setkávání zdravých a postižených dětí, potřebujeme i Vaši podporu.

Čím více společně vybereme, tím více mohou naše děti získat. Prosíme přispějte jakoukoliv částkou i Vy.

Na stránkách www.erapomaharegionum.cz   oblast Jeseníky, projekt: Maminko, proč se hřiště vyprázdní, když tam přijdeme my? Systémem „klikni a daruj“ můžete ještě do 6. 1. 2016 podpořit náš projekt.

Po kliknutí budete přesměrováni na platební portál, kde je nutné pro identifikaci uvést variabilní symbol 1701.

Nebuďme lhostejní, přispějme každý alespoň symbolickou částkou. Děkujeme.

 

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  20. 12. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka  Poradenství  Speciální třída  Spolek přátel školy  Stravování  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Schůzka s rodiči vycházejících žáků

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se konala schůzka rodičů vycházejících žáků, která se týkala přijímacího řízení. Rodiče byli formou prezentace Bc. Andrey Kožíškové seznámeni s přehledem středních škol, průběhem přijímacích zkoušek, procesem podávání přihlášek a zápisových lístků. Po společné schůzce měli rodiče i žáci možnost získat informace o jednotlivých středních školách, které se prostřednictvím svých zástupců představily v jednotlivých třídách. Děkujeme rodičům za hojnou účast, zástupcům středních škol za jejich prezentace a žákům za pomoc při organizaci akce. Přejeme žákům hodně štěstí u přijímacích zkoušek.

 Zobrazit galerii...

Autor: Bc. Andrea Kožíšková  14. 12. 2015
 Kategorie: Poradenství Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Jak vyplnit a podat přihlášku

1. V prvním kole přijímacího řízení lze podat přihlášku na dvě školy.

2. Termín odevzdání přihlášky do oborů denní formy vzdělávání je 15. března 2016.

3. Termíny přijímacího řízení pro první kolo      

    2. – 15. ledna 2016 - obory s talentovou zkouškou

    15. – 31. ledna 2016 - umělecké obory v konzervatořích

    15. dubna 2016 - obory vzdělávání s maturitní zkouškou – jednotné testy

    22. – 30. dubna 2016 - ostatní obory

4. Druhé kolo přijímacího řízení  - počet přihlášek v druhém kole již není omezen

                                                       - termín je stanoven ředitelem školy

5. Jak vyplnit přihlášku

 • žáci po vysvědčení obdrží ve škole částečně vyplněnou přihlášku (základní údaje, prospěch, schopnosti)
 • doma vyplníte jen adresu vybraných středních škol, kontakty, termíny
 • celkově vyplněnou přihlášku žáci odevzdají ke kontrole do pátku 5. února 2016 (škola vytvoří kopii pro druhou školu, potvrdí, obě přihlášky opatří razítkem školy a vrátí žákovi)
 • žák si nechá přihlášku (přihlášky) potvrdit od lékaře
 • vyplněnou a potvrzenou přihlášku odešlete na SŠ – nejlépe DOPORUČENĚ
 • přihláška musí být podaná do 15. března 2016 řediteli SŠ – odešlete s  předstihem

6. Zápisový lístek - Každý žák po přijetí na střední školu obdrží na základní škole 1 zápisový lístek.

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, do které byl žák přijat a kde bude studovat. Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

7. Užitečné www stránky

www.msmt.cz

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.istp.cz

www.cermat.cz

8. Kontakt:    Bc. Andrea Kožíšková – výchovná  a kariérní poradkyně

                     E-mail: poradce2@1zsbr.cz

                     Telefon: 552 306 892

 

 Zobrazit celý článek...

Autor: Bc.Andrea Kožíšková, DiS  30. 11. 2015
 Kategorie: Poradenství Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Kariérní poradkyně Bc. Andrea Kožíšková

Ve školním roce 2015/2016 jsem převzala funkci kariérní poradkyně. Kariérnímu poradenství jsem se již věnovala před několika lety a nyní se k této oblasti opět vracím. Konzultační hodiny jsou každé úterý od 14:00 do 15:00 hodin (schůzku raději domluvte předem).

Kontakty:  email poradce2@1zsbr.cz   telefon 552 306 892

Autor: Bc.Andrea Kožíšková, DiS  30. 11. 2015
 Kategorie: Poradenství Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Podpořte prosím náš projekt

Vážení rodiče a přátelé naší školy.

Podařilo se nám dostat náš projekt do finále dotační soutěže Era pomáhá regionům. Mezi nás, čtyři finalisty v jesenické oblasti, rozdělí Era finanční prostředky.

Abychom se umístili co nejvýše a obdrželi co nejvyšší finanční podporu pro náš projekt přestavby nevyužitého atria školy na prostor setkávání zdravých a postižených dětí, potřebujeme i Vaši podporu.

Čím více společně vybereme, tím více mohou naše děti získat. Prosíme přispějte jakoukoliv částkou i Vy.

Na stránkách www.erapomaharegionum.cz   oblast Jeseníky, projekt: Maminko, proč se hřiště vyprázdní, když tam přijdeme my? Systémem „klikni a daruj“ můžete od 13. 10. 2015 do 6. 1. 2016 podpořit náš projekt.

Po kliknutí budete přesměrováni na platební portál, kde je nutné pro identifikaci uvést variabilní symbol 1701.

Nebuďme lhostejní, přispějme každý alespoň symbolickou částkou.

Za žáky a zaměstnance Základní školy Bruntál, Jesenická 10 

Dáda, Domča, Dušan a Tonda - žáci speciální třídy

  12. 10. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Speciální třída  Spolek přátel školy  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají v úterý 28. dubna 2015. Pro rodiče žáků 1. stupně začínáme v kmenových třídách v 15:30 hodin, 2. stupeň v 16:00 hodin. Na programu budou informace o výchově a vzdělávání Vašich dětí, akcích a aktivitách školy.

Po třídních schůzkách následují individuální konzultace s vyučujícími.

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  21. 04. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Výchovný poradce pro 1. stupeň  Výchovný poradce pro 2. stupeň Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR