ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Superstar ve školní družině

Čtvrteční odpoledne v družině patřilo zpěvu. Zpívaly se písničky lidové, populární, trampské i z pohádek. Zpěváci i zpěvačky zpívali, až se hory zelenaly. Každý se snažil zapět co nejlépe. Některým se dařilo méně, někomu víc. Svou úlohu sehrála také tréma. Každý však získal nejen body „odborné“ poroty z řad dětí i dospělých, ale hlavně uznání za to, že se nebál jít se svou kůží na trh. Vždyť zazpívat před tak velkým publikem je odvaha. A ta se cení. Ti, kteří nevyhráli žádný diplom nebo věcnou odměnu, v každém případě vyhráli nad sebou tím, že to alespoň zkusili a své síly si změřili s ostatními odvážnými. Příští rok se jim to jistě podaří.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Dagmar Kudličková  20. 11. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Čtvrtletní ohlédnutí za výtvarnými činnostmi ve ŠD

O to nejlepší, co naše děti vytvořily během 1.čtvrtletí ve všech odděleních ŠD, se s vámi chceme  rozdělit malou ochutnávkou. 

 Zobrazit galerii...

Napsala: Dagmar Kudličková  20. 11. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Po stopách vulkanické činnosti na Bruntálsku

V pondělí 16. 11. se v rámci ekologického dopoledne žáci 8. ročníku vypravili na geologickou exkurzi na blízký Uhlířský vrch. V rámci terénního cvičení hledali přímo v terénu stopy po vulkanické činnosti, díky které tento vrch vznikl. V odkryté stěně sopečného kužele si žáci prohlédli vrstvy tufitů i sopečné pumy. Seznámili se prostřednictvím výkladu průvodce a naučných tabulí se vzácnými druhy živočichů i rostlin, kteří se v současnosti na tomto místě vyskytují, a bohatou historií tohoto místa. Získané informace zaznamenali ve skupinách do pracovních listů. Na zpáteční cestě se ještě v přilehlém lesním porostu pokusili popsat stav fytocenózy a zoocenózy, poškození lesa a lesnická zařízení. Pro mnohé žáky to bylo příjemné propojení teoretických znalostí s praktickým pozorováním. 

 Zobrazit galerii...

Napsal: Mgr. David Pavelka  20. 11. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Přednáška pro chlapce 6. ročníku – Na startu mužnosti

Nezapomínáme ani na chlapce, i oni mají svou přednášku o dospívání. Díky velmi příznivým ohlasům na přednášku v loňském roce jsme i letos pro kluky zajistili přednášku výtečné lektorky firmy MP Education paní Mgr. Aleny Blažkové, která dokáže zaujmout nejen dívky, ale právě i chlapce – naše šesťáky. Povídalo se nejen o pubertě, hormonech a anatomii, ale také o dozrávání po stránce psychické, vhodné životosprávě, a co je velmi důležité – o správných hygienických návycích mladých mužů. Doufáme, že si hoši zapamatovali všechny srozumitelně podané praktické rady, které jim sympatická lektorka v uvolněné a otevřené atmosféře předala. Příští rok nás paní Blažková určitě opět navštíví.

Děkujeme Spolku přátel ZŠ, že žákům přednášky financoval. 

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  19. 11. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Přednáška pro dívky 5. a 6. ročníku

Na naší škole se již stala tradicí beseda o dospívání pro dívky. Beseda vždy probíhala u žákyň 6. ročníku, letos byla poprvé určena také žákyním z 5. ročníku, protože dnešní dívky začínají dospívat dříve.  Paní lektorka z firmy MP Education Mgr. Alena Blažková vede besedu, přednášku, ale nejraději bych to nazvala jen popovídání si, tak přirozeně, že z děvčat po pár minutách spadl ostych a nestyděly se pokládat paní magistře jakékoliv otázky, na které jim odpovídala velmi jasně, srozumitelně a jazykem žákyním blízkým, holčičím. Určitě bylo toto setkání velmi přínosné a dokázaly bychom v něm pokračovat i několik hodin, ale musíme přenechat některé nezodpovězené otázky také pro naše rodiče. Těšíme se na další setkání.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Šárka Burzová  19. 11. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Zajímavý program z oblasti environmentální výchovy

Na naší základní škole jsme se dohodli, že část dne před státním svátkem 17. listopadu budeme věnovat podpoře ekologické výchovy. Cílem bylo zvýšení úrovně environmentální výchovy žáků a zapojení vyššího počtu dětí do ekologických aktivit školy. Dětem bylo připomenuto, co se na naší škole dělá pro získání titulu Ekoškola. Rozmanité metody práce, které kromě vědomostí rozvijí u žáků jejich dovednosti a postoje k zdravému životnímu stylu, přinesly více zábavy a poučení než v běžné hodině a dětem se program velice líbil.

Děkujeme všem třídním učitelům, koordinátorce Evě Vroblové a také ekotýmu za pěknou akci.

 Zobrazit galerii...

Napsal: Mgr. Miroslav Šimůnek  19. 11. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Okresní volejbalová liga - 17. listopadu 2015

V úterý 17. listopadu se v tělocvičně Gymnázia v Krnově uskutečnilo 2. kolo okresní volejbalové ligy smíšených družstev starších žáků. Pravidelným účastníkem této soutěže, kterou před pěti lety samo zakládalo, bylo také družstvo složené ze žáků ZŠ Bruntál na Jesenické ulici.  Po 3. místě v prvním kole této soutěže chtěli naši hráči z Bruntálu tento úspěch přinejmenším zopakovat. Po prvním utkání, ve kterém remizovali s družstvem z Osoblahy, se však nadějné umístění začalo rozplývat.  O vzkříšení nadějí se ale postaralo jednoznačné vítězství nad družstvem z Rýmařova a pěkná remíza s Gymnáziem Krnov. Rozhodující utkání pro nás bylo s Vrbnem pod Pradědem. Do utkání lépe vstoupil náš soupeř. Družstvo z Bruntálu stále prohrávalo o 3 body. V závěru 1. setu však díky skvělému podání a pevným nervům kapitánky Moniky Joškové odvrátilo 3 setboly a zvítězilo nejtěsnějším rozdílem. 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsal: Mgr. David Pavelka  18. 11. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Spolek přátel školy  Volejbal Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Ježek jablka nežere

V pátek 13. 11. a v pondělí 16. 11. 2015 navštívila třídy II. B, II. C, I. B a I. C paní Marcela Rozprýmová ze SVČ Bruntál, aby žákům přiblížila život ježků. Formou besedy děti seznámila se základními životními podmínkami ježků. Děti se dozvěděly, že ježek je noční živočich, masožravec a savec, zjistily, jak přezimuje i kolik nachodí denně kilometrů. To, co se děti naučily o potravě ježků, hned využily při hře, ve které třídily obrázky ježčí potravy. Seznámily se také s nebezpečím, které ježkům hrozí v přírodě a na silnicích. Potom si všichni žáci živého ježka pohladili a pozorovali ho při jídle. Moc dobře ale vědí, že ve volné přírodě na ježky sahat nesmí (hrozba nemocí, přenos roztočů…) Na závěr si děti zahrály soutěžní hru, za kterou dostaly sladkou odměnu.Program ještě proběhne ve II. A.                 

Se SVČ budeme spolupracovat celý rok, jejich programy projdou téměř všechny třídy na 1. stupni + 6. ročníky (téma Hadi).                                                  

Spolupráce se Stanicí mladých přírodovědců je součástí našeho dlouhodobého plánu environmentální výchovy.

 Zobrazit galerii...

Autor: Mgr. M. Zpěváková, Mgr. J. Pospíšilová, Mgr. E. Vroblová  18. 11. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Svatomartinské menu

Vážení strávníci.

Svatomartinské hody se pořádají u příležitosti svátku svatého Martina 11. listopadu, který tradičně symbolizuje ukončení podzimních měsíců a doby zrání vína a oznamuje příchod zimy.

Uzavírá se tak současný rok a pomalu se připravujeme na blížící se Vánoce. Nedílnou součástí svatomartinských hodů je pečená svatomartinská husa, koláče a svatomartinské víno.

Svátek svatého Martina jsme si vychutnali již druhým rokem i my v naší školní jídelně v podobě svatomartinské husy s červeným zelím a bramborovým knedlíkem. 

A jak to dopadlo? Podle poslední přiložené fotografie snad dobře.

Za kolektiv kuchařek Běhalová Jiřina, vedoucí ŠJ        

 Zobrazit galerii...

Napsala: Jiřina Běhalová  15. 11. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Stravování Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Třeťáci na bruntálském zámku

To by člověk neřekl, kolik dětí je ve třetí třídě poprvé na našem bruntálském zámku. Užili jsme si to moc! 

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  11. 11. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR