ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  I v I. D vznikají tradiční podzimní výrobky

Ve výtvarné výchově jsme se před podzimními prázdninami pustili do tvorby postaviček z brambor, maličkých dýní z produkce školní zahrady, šípků, listů a dalších stavebních prvků - za většinu děkujeme mamince jednoho z našich žáků.

Posilou nám byl žák druhé třídy, který s námi navštěvuje Wellness centrum Bruntál v rámci grantu "Plaváním mezi lidi", za nějž děkujeme městu Bruntál.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsal: Bc. Radek Štěpaník  29. 10. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Speciální třída Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Házení papírovou vlaštovkou

Ve středu 15. října jsme měli v družině soutěž v házení papírovou vlaštovkou. Děti ve všech odděleních si vyrobily stejné vlaštovky a pak se pustily do závodění. Tělocvična se proměnila na letiště plné vlaštovek. Všechny děti se moc snažily, aby jejich vlaštovky létaly co nejdále, ale vítěz může být pouze jeden.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala:   23. 10. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Nebojte se angličtiny...

Mezi nejzajímavější události tohoto školního roku bude určitě patřit naše zapojení do projektu Janička, celým názvem IANUA LINGUARUM RESERATA, jehož  nositelem je společnost SCIO.

Kromě běžných aktivit, jako je pomoc při zavádění nových metod výuky angličtiny nebo vzdělávání pro pedagogy, nabízí projekt účast rodilého mluvčího ve výuce. A to vše bez finanční spoluúčasti školy.

Poradili jsme se, překonali obavy z možných komplikací a do projektu jsme se zapojili. Naše nová anglicky mluvící kolegyně je od dnešního rána v Praze. Jmenuje se Claire Nellis, má pedagogické vzdělání, zkušenosti z výuky angličtiny v Číně a Japonsku, řadu odborných kurzů a zřejmě vášeň pro cestování. V Bruntále ji čekáme ve čtvrtek 30. 10. někdy ve večerních hodinách. A pak už bude na celý úvazek učit u nás ve škole podle rozvrhu, který jí připravíme.  Spolu s našimi učiteli angličtiny bude zapojená do hodin ve všech třídách od třetího do devátého ročníku po celý školní rok.

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  22. 10. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Desetiboj na jedničku začal

Desetiboj na jedničku v letošním školním roce 2014/15 začal během na 60 metrů. V úterý 14. 10. se sešli nadšení sprinteři a sprinterky a tak bylo o pěkné sportovní soupeření postaráno. Před vícebojaři a vícebojařkami je ještě devět  disciplín.

Chcete-li vědět  jakých a chcete-li se sportovně poměřit se svými spolužáky, přijde do kroužku Základy atletiky v úterý ve 14:00 hod. do tělocvičny či na hřiště Jedničky.

 Zobrazit celý článek...

Napsal: Mgr. Pavel Pytela  22. 10. 2014
 Kategorie: Aktivity  Desetiboj na jedničku  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Bezpečné chování na internetu

Školní psycholožka PhDr. Lenka Svobodová Vás srdečně zve na

BESEDU PRO RODIČE

na téma:

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA INTERNETU

Vážení rodiče,

počítač, internet, sociální sítě, Facebook – slova, která jsou dnes běžnou součástí slovníku našich dětí. Internet se stává stále oblíbenějším „kamarádem“, se kterým děti tráví čím dál více času. Má svá pozitiva, ale ne každý ví, kolik úskalí tam na děti (i dospělé) číhá a především, která to jsou.

Jako psycholožku mě velmi zajímá, zda si děti uvědomují, jaká rizika používání internetu přináší, co znamená „bezpečné chování na internetu“, jak si chránit své soukromí, jak se nestát obětí nebo i pachatelem kyberšikany, apod. Beseda také přinese odpovědi na otázky, např. Kolik času má dítě trávit u počítače, na internetu či Facebooku? Máme PC, internet, Facebook zakazovat anebo nechat dětem volnost? Jak s dětmi o používání internetu hovořit? A mnoho dalších užitečných informací. Prostor bude také pro Vaše otázky...

Termín: Pondělí 3. listopadu 2014 od 16:00 hod. v učebně č. 21 (2. stupeň, 2. patro - v úrovni šaten, poslední dveře napravo).

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  20. 10. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pozvání k besedě se školní psycholožkou

Vážení rodiče,

vedení školy se připojuje k pozvání na besedu se školní psycholožkou PhDr. Lenkou Svobodovou.

Dr. Svobodová, která pracuje na zkrácený úvazek na naší škole, dále spolupracuje s agenturou Descartes, kde vede semináře (např. o záškoláctví, školní ne/úspěšnosti či zvládání problémových žáků), přednáší na Pedagogické fakultě v Ostravě a účastní se mnohých konferencí (např. Dny prevence – Praha, Ostrava, Forum prevence – Brno, Prevence a lidskost – Ostrava).

Přijďte si pobesedovat o otázkách, které Vás napadají v souvislosti s bezpečným užíváním internetu. Naši žáci, Vaše děti, absolvují ve škole sérii přednášek na tato témata, besedují o nich v předmětech občanská výchova a výchova ke zdraví. A jak jste na tom s informacemi Vy?

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  20. 10. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Dbejme společně o bezpečnost dětí

Vážení rodiče,

naším společným zájmem je maximální bezpečnost žáků i zaměstnanců ve škole. Proto byl vydán nový pokyn k zvýšení bezpečnosti, který zpřesňuje a upravuje pravidla vstupu do školy a pohybu v ní.

Pokyn je k nahlédnutí v dokumentaci školy a vaše děti s ním budou do konce týdne podrobně seznámeny.

Některá opatření se týkají i vás, rodičů našich žáků. Chápu, že se vám některá omezení nemusí líbit, ale drobné nepohodlí není vysoká cena za vyšší bezpečnost dětí. Jedná se o následující opatření:

Jdete-li za pedagogickými pracovníky školy nebo za svými dětmi v průběhu vyučování přímo do školy (nejen k šatnám), vstupujte zásadně hlavním vchodem, zazvoňte a ohlaste se. Pokud byste z jakéhokoliv důvodu nemuseli zvonit (vstupujete např. s někým jiným, kdo se ohlásil), nezapomeňte svou přítomnost oznámit v kanceláři.

Přivádíte-li nebo vyzvedáváte dítě z 1. stupně, vstupujte pouze do vestibulu nebo do první, tzv. špinavé části šaten, neprocházejte šatnami nebo chodbou k družině na druhou stanu. Jdete-li zároveň i do školy, vraťte se a použijte hlavní vchod.

Přivádíte-li nebo vyzvedáváte družinové dítě, dodržujte určený prostor a nevstupujte do školní družiny.  Školní hřiště není místem odpoledního vyzvedávání dětí, v mimořádných odůvodněných případech po předchozí dohodě s vychovatelkou přijďte pro dítě brankou z Chelčického ulice a vychovatelka vás doprovodí do třídy a do šatny.

Je-li vaše dítě nemocné, máte pouze první den jeho nepřítomnosti nárok odebrat stravu. Sdělte u výdeje, o jakého žáka se jedná. Čekáte-li, až vaše dítě poobědvá, nevstupujte spolu s ním do jídelny a zůstaňte prosím na chodbě.

Pokud vám komplikujeme život, omlouváme se, ale zlepšení bezpečnostních a hygienických podmínek vnímáme jako prioritu.

PhDr. Marcela Žáková

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  15. 10. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Volby do školské rady

Dne 9. 10. 2014 byli ve volbách do školské rady zvoleni:

Za zákonné zástupce nezletilých žáků: Ing. Jan Meca, Bc. Miriam Tomečková

Paní Anna Drápalová a Simona Hovadíková se staly náhradnicemi v případě skončení mandátu některého ze dvou členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

Za pedagogy: Mgr. Renata Vlčková, Ing. Vladislava Rubíčková

Mgr. Pavla Červenková a Bc. Andrea Kožíšková se staly náhradnicemi v případě skončení mandátu některého ze dvou členů školské rady z řad pedagogů.

První zasedání nově zvolených členů školské rady se uskuteční do 30 dnů ode dne skončení voleb.

  15. 10. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Sdělení o výsledcích voleb do školské rady

Dne 9. 10. proběhly volby do naší školské rady. Děkuji všem kandidujícím za odvahu přibrat si na celé tři roky další práci a za chuť pomáhat nám a podporovat nás. Velmi si toho vážíme.

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  15. 10. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Návštěva chráněných dílen Sagapo

Ve čtvrtek  9. 10. 2014 navštívily třídy II. A a II. C chráněné dílny Sagapo. Tato akce se uskutečnila v rámci Dne otevřených dveří. Vedoucí, paní Markéta Surynková, nás seznámila s činností a chodem chráněných dílen a poté nás všemi pěti dílnami (truhlářská, košíkářská, keramická, šicí a výtvarná) provedla. Následně si naše děti vybraly a odzkoušely práci v některé z nich.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Petra Romanská  14. 10. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR