ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Vyhodnocení X. ročníku soutěže Voda štětcem a básní

S opravdu velkou radostí vám předkládáme výsledky X. ročníku soutěže Voda štětcem a básní

V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem 104 škol. Soutěžilo celkem 1 397 děl. Tentokráte děti tvořily a psaly na téma „Voda v české písničce“. O to více nás těší, že naši žáci získali tolik ocenění. Posuďte sami:

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Mgr. Petra Romanská  01. 06. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Písnička v Moravské Třebové

V neděli 31. 5. 2015 si pěvecký sbor Písnička zazpíval na nádvoří renesančního zámku v Moravské Třebové na festivalu Moravskotřebovské arkády.

XV. ročník tohoto hudebního festivalu uspořádala již tradičně ZUŠ Moravská Třebová ve spolupráci s občanským sdružením Fermáta. Hudební festival probíhal celý týden, jeho součástí byla charitativní vystoupení v domovech seniorů a v ústavech sociální péče v Moravské Třebové a blízkém okolí. Součástí festivalu byla také celorepubliková přehlídka výtvarných prací nazvaná „Výtvarný svět na zámku“.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Eva Zapalačová  01. 06. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Písnička Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Jak jsme díky Recyklohraní přispěli k ochraně životního prostředí

Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí. Sbíráme elektrohračky a drobná elektrozařízení.

Dnes jsme obdrželi Certifikát k environmentálnímu vyúčtování za rok 2014. Ten přesně vyčísluje,  kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin nebo vody žáci naší školy ušetřili. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu nebo skleníkových plynů.

K recyklaci jsme odevzdali 14 monitorů a 294 kg drobných elektrozařízení.

Z certifikátu společnosti ASEKOL vyplývá, že jsme tím dosáhli úspory elektrické energie 8,88 MWh, 549,12 litrů ropy, 37,83 m3 vody a 0,28 tun primárních surovin. Snížili jsme emise skleníkových plynů o 1, 76 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 7,94 tun.

S výsledkem loňského roku jsme velmi spokojeni, ve sběru pokračujeme i letos.

  01. 06. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Projekt ODISbus na naší škole

Pro naše šesťáky a sedmáky jsme zajistili zajímavou hodinu, která se konala v autobusu. Ne v tom běžném, ale v autobusu speciálně upraveném pro projekt ODISbus. Autobus byl přistaven před naši školu a žáci v něm absolvovali jednu vyučovací hodinu, během které se dozvěděli o ekologických přínosech cestování hromadnou dopravou. Vzhledem k tomu, že mnoho našich žáků dojíždí z okolních obcí, jsou tyto informace jistě namístě. Projekt se zaměřuje na to, aby žáci pochopili, že cestování veřejnou dopravou přispívá k udržení našeho životního prostředí. 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: Mgr. R. Vlčková a Mgr. L. Vinohradníková  28. 05. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pečeme pro Zahradní slavnost - prosba o pomoc

Milí rodiče a přátelé naší školy,

dne 11. června se v areálu školy (hřiště a atrium) opět uskuteční ZAHRADNÍ SLAVNOST. Chtěli bychom vás vyzvat a požádat, zda byste opět upekli a posléze donesli nebo poslali do školy nějaké vaše osvědčené laskominy, které budeme prodávat za symbolickou cenu. Díky vaší ochotě jsme utržili na loňské slavnosti a vánočním jarmarku kolem šesti tisíc korun, které byly použity ve prospěch našich žáků.

Pokud se do pečení pustíte, hotové dobroty (nejlépe v papírové krabici) zaneste prosím 10. 6. nebo 11. 6. na první stupeň, třetí podlaží, do třídy II. C. – Petře Romanské. 

Děkujeme vám. Výbor Spolku přátel školy

Napsala: Mgr. Petra Romanská  27. 05. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Evropský týden udržitelného rozvoje

Při příležitosti Evropského týdne trvale udržitelného rozvoje se dne 4. 6. 2015 na naší škole uskuteční beseda žáků IX. B na téma: Jeseníky národním parkem?

Žáci budou rozděleni do určených zájmových skupin (hoteliéři, ochranáři, představitelé města, státu...). Každá skupina představí svůj názor proč chránit/nechránit Jeseníky. Po úvodní části bude pokračovat program besedou mezi jednotlivými skupinami. Žáci si hravou formou uvědomí, proč je pro nás příroda důležitá. Ozřejmíme si, proč máme chránit prostředí, ve kterém žijeme, a také, že ne všichni lidé jsou schopni respektovat přírodu.

Další informace o akcích zde: Evropský týden udržitelného rozvoje

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Mgr. Martina Rusnoková  27. 05. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Kloboukový majáles

Byli jste 15. května na náměstí Míru v Bruntále? Kloboukové šílenství u nás ve škole vypuklo už mnohem dříve před tímto datem. Vymýšleli jsme, navrhovali a posléze vyráběli originální klobouky.

Naše škola se prezentovala během majálesu stánkem, který jsme vyzdobili výtvory žáků, především tedy klobouky. Rozdávali jsme různé dárečky z keramiky či papírové výrobky žáků. Rodiče budoucích prvňáčků, avšak nejen oni, si mohli odnést letáčky s informacemi o naší škole.

Současně s přípravou na majáles jsme vyhlásili soutěž o nejkrásnější klobouk. Výherci budou vyhlášeni na Zahradní slavnosti 11. června, kde jim budou předány ceny za nevšední klobouky.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Miluše Helísková  26. 05. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Školní docházka dětí s postižením?

Máte-li doma dítě se specifickými vzdělávacími potřebami nebo s postižením, víte sami nejlépe, kolik úsilí a času jeho výchova stojí a s jakými úskalími se denně potýkáte. Pokud zvažujete, kam zapsat vaše dítě po dovršení šesti let k plnění povinné školní docházky, aby byly naplněny všechny jeho potřeby a bylo mu dopřáno kvalitní základní vzdělávání v souladu s jeho možnostmi, pak neváhejte a přijďte se podívat do základní školy na Jesenické ulici v Bruntále.

Právě pro děti se specifickými potřebami ve vzdělávání byla na této škole již před dvanácti lety zřízena speciální třída, která zajišťuje základní vzdělávání dětem s autismem, Downovým syndromem a jinými kombinovanými vadami. Pod vedením zkušeného pedagoga - specialisty přistupujeme ke každému dítěti přísně individuálně podle jeho specifických potřeb a schopností.

Děti se nenásilně a vhodnou formou učí se svými asistenty, a ačkoliv nejde o dosažení běžného stupně znalostí (občas je velkým úspěchem naučená nová písnička, tanec, zvládnutý výlet na bazén nebo do herny či návštěva divadelního představení), naši žáci umí čelit běžným denním starostem, rozvíjejí své dovednosti a samostatnost. U nás nejsou žáci tzv. „na hlídání“, ale dostávají příležitost pracovat s běžnými školními pomůckami, učebnicemi, tabletem nebo počítačem.

 Zobrazit celý článek...

Autor: kolektiv pracovníků ZŠ Jesenická, Bruntál  26. 05. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Speciální třída Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Přes překážky...

Přes překážky přešli hravě účastníci osmého závodu celoroční soutěže „Desetiboj na jedničku“. Běželi jsme na trati 60 metrů překy – jak říkají atleti. Vítězem se stal všestranný borec Jirka Strouhal, který rychlostní a silové disciplíny zvládá opravdu na jedničku. Také ostatní sportovci a sportovkyně podali pěkné výkony podpořené předchozím překážkářským tréninkem. Právě překážky, skok o tyči a hod oštěpem bývají označovány jako nejtěžší atletické disciplíny.

Do konce desetiboje zbývají už jen dvě disciplíny. Hod míčkem a běh na 800 metrů. Chcete-li v těchto změřit své síly s vícebojaři, přijďte v úterý ve 14:00 hod. na školní hřiště. 

 Zobrazit celý článek...

Napsal: Mgr. Pavel Pytela  25. 05. 2015
 Kategorie: Desetiboj na jedničku  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Zlatá Jednička

V pátek 22. 5. 2015 se v tělocvičně ZŠ Okružní konalo šesté a současně i finálové kolo Okresní florbalové ligy žáků 1. stupně. Ve velmi vypjaté a bouřlivé atmosféře se bojovalo o celkové umístění v letošním ročníku soutěže. Psychicky náročnou bitvu nejlépe zvládli naši borci a zaslouženě celou ligu vyhráli, když v 36 zápasech byli jen čtyřikrát poraženi.

Při závěrečném ceremoniálu chlapci obdrželi zlaté medaile z rukou ředitele soutěže a Lukáš Snokrot byl vyhlášen nejlepším brankářem ligy.

Vítezná sestava: Matouš Slavík, Dominik Oltyán, Roman Skalický, Tomáš Unverdorben, Zdeněk Podrazil, Lukáš Snokrot, Daniel Dolanský, Timothy Vlach, Matyáš Kutlák

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsal: Mgr. Jiří Czakan  25. 05. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR