ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Adaptační pobyt 6. ročníku v Karlově pod Pradědem

Přechod žáků na druhý stupeň a příchod žáka do nového třídního kolektivu či dokonce do nové školy je jedním z nejnáročnějších kroků v dosavadním životě dětí. Adaptační kurz považujeme na naší základní škole za důležitou a nepostradatelnou příležitost usnadnit žákům tyto změny a budovat od začátku pevné a kvalitní vztahy v kolektivu – a to nejen mezi žáky samotnými, ale také mezi žáky a jejich třídním učitelem a členy výchovného týmu. Proto jsme velmi usilovali o to, aby se pobytu zúčastnil každý žák (pokud tomu nebránily zdravotní důvody) a jsme rádi, že se nám toho podařilo dosáhnout.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Hedvika Pařízková  26. 09. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Informace o měření radonu

Možná jste si všimli, že v jednotlivých přízemních místnostech naší školy byly prováděny zvláštní vrty do podlahy. Jedná se o sondy, které měří úroveň radonového záření v objektech i v okolí školy. V současné době probíhají nebo budou probíhat podobná měření i na jiných školách v naší oblasti.

Sondování provádí docent Švec z Technické univerzity v Ostravě. Na základě měření bude vypracována podrobná zpráva.

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  25. 09. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  O naší škole ve školním roce 2014/2015

V sekci "Info" je vložen nový článek, v němž se dozvíte mnohé o tomto školním roce.

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  24. 09. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Zájmové útvary a nepovinné předměty

V týdnu od 15. 9. zahajuje činnost většina zájmových útvarů a nepovinné předměty:

 • Reedukace
 • Comenia script
 • Pohybové aktivity
 • Základy atletiky
 • Fotbal
 • Florbal
 • Volejbal
 • Písnička
 • Jednička
 • Hra na flétnu (počty uzavřeny)
 • Hra na klávesy (počty uzavřeny)
 • Keramický kroužek
 • Péče o zdraví
 • probíhají jednání o zřízení Mysliveckého kroužku
 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  12. 09. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  STAGE 14

Naše škola je zapojena do projektu „STAGE 14“, reg. č. CZ.1.07/1.1.24/02.0109. Realizátorem projektu je Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace.

Do projektu je zapojeno celkem 20 základních škol, doba realizace projektu je od 1. 6. 2013 - 31. 12. 2014, tj. 19 měsíců.

Výstupy projektu jsou k vidění na jednotlivých školách, na stránkách SPŠ stavební Opava a Facebooku.

Obecné cíle projektu:

Cílem projektu není překračovat platný rámcový vzdělávací program základního školství, ale nabídnout aktivity v jeho rámci, které vyučující mohou použít v běžné výuce v různých vzdělávacích oblastech. Aktivity prováděné žáky na základních školách nekladou na vyučující a žáky nové zvýšené časové nároky. Proto jsou velmi dobře realizovatelné a použitelné i po ukončení projektu.

Klíčové aktivity

Během vyučování žáci již pracovali na nových tématech v oblasti stavebnictví a geodézie realizovaných v rámcích klíčové aktivity „Zážitkové učení“.

Jedná se o tyto aktivity:

Návrh bytu

Žáci nižšího i vyššího stupně pracovali s půdorysy menšího objektu (bytu) a to ve dvou směrech – s půdorysy narýsovanými na papíře a půdorysy a modely na počítači v internetové aplikaci Homestyler.

Model města

Žáci měli k dispozici vystřihovánky budov. Ty si vybarvili, slepili a umístili na kartónovou plochu, na kterou dokreslili komunikace, zeleň, zahrady atp.

Nemovitosti a jejich evidence

Žáci pracovali s katastrální mapou a nahlíželi do katastru nemovitostí. Učili se o vlastnických právech a základních pojmech z katastru nemovitostí.

GPS a vytváření map

Pro žáky byly vytvořeny prezentace a videoprezentace, které žáky seznámily s určováním polohy na Zemi, principem fungování GPS, naučily je pracovat s internetovými mapami, vytvářet trasy a dále s nimi pracovat. Žáci dále přímo v terénu pracovali s turistickou GPS navigací pod vedením pedagogů SPŠ stavební Opava.

Druhá klíčová aktivita „Malí mezi velkými“ má za cíl ukázat žákům ZŠ studium na SŠ, dát jim možnost pracovat na počítačích v profesionálních stavařských a geodetických programech a motivovat je ke studiu na technických školách.

Žáci navštívili SPŠ stavební Opava, kde byli seznámeni s možnostmi studia na škole, modelovali malý domek v ArchiCADu a vytvářeli mapy v programech GEUS a JOSM.

18. června jsme se s vybranými žáky účastnili závěrečného vyhodnocení škol v Opavě. Žáci z loňské V. A a V. D s aktivitou Model města vybojovali celkové 3. místo a z jednotlivců nejlépe uspěl žák Luu Duy Nhat, který také získal 3. místo.

Napsala: Mgr. Jitka Pospíšilová  12. 09. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  IX. D opět v akci…

S novým školním rokem si IX. D dne 4. a 5. 9. 2014 zopakovala úspěšnou akci (kampaň Litter Less), která vedla nejen k ochraně přírody, ale i k poučení, že do školy se nechodí různými travnatými zkratkami, ale po chodnících, kterých je v areálu školy spousty… S ručně vyrobenými slogany a „lidskými zábranami“ zabraňovali vstupu na trávník, vysvětlovali jak žákům, tak rodičům a ostatním obyvatelům města, že přístup ke škole je opravdu lepší po čistých chodnících než po ušlapané a rozbahněné trávě, že alespoň tímto způsobem (svou snahou) mohou chránit přírodu a pěkný vzhled okolí panelových domů.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Pavlína Daňková  09. 09. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Ochrana člověka za mimořádných událostí - IX. B a IX. D

Požár, požární poplach, první pomoc, důležitá telefonní čísla, evakuace, bezpečnost na silnici, varovné signály…Všechny tyto pojmy se vztahují k důležité oblasti vzdělání žáků - OČMU (= ochraně člověka za mimořádných událostí), která je nezbytnou součástí učiva na základních školách. Každoročně si naši žáci se svými učiteli opakují, jak se zachovat v situaci, kdy může dojít k ohrožení lidského života či majetku. V letošním školním roce byla tato výuka pro žáky tříd IX. B a IX. D (4. 9. 2014) navíc zpestřena dvěma exkurzemi, do Hasičského záchranného sboru města Bruntál a Zdravotnické záchranné služby Bruntál. U obou proběhla nejprve teoretická část, po ní následovala část praktická, která se deváťákům líbila nejvíce, za což pracovníci obou integrovaných záchranných systémů byli odměněni velký potleskem.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Pavlína Daňková  08. 09. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Škola v lese

Ve čtvrtek 4. září se 90 žáků našeho 6. ročníku vypravilo do lesů v okolí obce Oborná. Přestože viditelnost nebyla ideální, byli všichni účastníci výšlapu rádi, že na ně cestou nepršelo a bylo příjemně teplo. Promočené tenisky proto neubraly nic z dobré nálady, která nás všechny celou dobu provázela. Túra to však nebyla vůbec jednoduchá. Celkově měřila okolo 12 km, vedla velmi členitým terénem a pro některé účastníky to byla zatím nejdelší vzdálenost, jakou kdy ušli.

A co jsme všechno zažili? Kromě velkého množství hub, které si žáci cestou nasbírali, si všichni mohli opéct špekáček nad ohněm u indiánského týpí. Někteří si stihli zahrát přehazovanou nebo fotbal, vyzkoušeli si chůzi lesem poslepu podle vodicího lana a pokusili se přebrodit potok. Žáci současně poznávali své spolužáky v nezvyklých situacích, vzájemně se seznamovali a hledali nebo utvrzovali svá přátelství.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsal: Mgr. David Pavelka  05. 09. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Plavecký výcvik

Vážení rodiče, nový školní rok se dostává do obrátek a plavecký výcvik, jako součást našeho vzdělávacího programu, zahajujeme již ve čtvrtek 4. 9. 2014 třídou II. B a III. A.

Výcvik proběhne v rozsahu 1. ročník 5 lekcí, 2. a 3. ročník 10 lekcí.

Výuku plavání bude provádět Plavecká škola Bruntál a povede ji na bazénu v Břidličné. Prostředí bazénu i doprava na plavání splňuje všechny normy. Naši pedagogové jsou u všeho přítomni a vykonávají dohled.
Přáli bychom si, aby si i tato forma pohybové aktivity našla kladné ohlasy jako v minulých letech
a přispěla k pozitivnímu vztahu k plavání.

Podrobné informace obdržíte od třídních učitelek.

Miroslav Šimůnek

Napsal: Mgr. Miroslav Šimůnek  01. 09. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Nově vybavené třídy se těší na prvňáčky

Přípravný týden byl na naší škole rušný a byť tomu následující galerie (klikněte na Zobrazit celý článek...) možná nenasvědčuje, činili jsme se nejen v prvních třídách.

Novinek je spousta, někde je vymalováno, tu a tam je něco namalováno, to či ono je opraveno, něco bylo přebudováno, vše bylo zkrášleno a řádně uklizeno.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsal: Bc. Radek Štěpaník  30. 08. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR