ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Bruntálský slavík

V pátek 28. 11. 2014 proběhl již II. ročník soutěže ve zpěvu lidových písní nazvaný „Bruntálský slavík“. Do soutěže se zapojily čtyři bruntálské základní školy a téměř 50 nejlepších zpěváčků od první do deváté třídy.

V odborné porotě zasedli: pan učitel a hudební skladatel Mgr. Jaroslav Číhal, za pořádající ZŠ Okružní pan ředitel Mgr. Leoš Sekanina, paní učitelka Mgr. Dagmar Sedláková a za ZUŠ Bruntál Mgr. Berenika Vičanová .

Naši zpěváčci byli velmi úspěšní  a svými výbornými výkony se zařadili mezi nejlepší!

Kategorie 1. -2. třídy: 2. místo Karolína Rokosová II. A      

Kategorie 5. -6. třídy: 1. místo Julie Vaculíková V. D

Kategorie 7. -9. tříd: 1. místo Barbora Kovaříková IX. D, 3. místo Marie Hrubá VII. C

Kategorii 3. -4. tříd: 3. místo Denis Vodička IV. C, vzorně reprezentovala Anna Valinová IV. A

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Eva Zapalačová  30. 11. 2014
 Kategorie: Aktivity  Hlavní stránka  Písnička Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Beseda k 50. výročí školních jídelen

Dne 27. 11. 2014 proběhla na naší škole k půlstoletému výročí školních jídelen beseda s bývalými zaměstnankyněmi školy – kuchařkami. S radostí jsme přivítali paní Helenu Škývarovou, paní Annu Škripkovou a paní Naděždu Hoblíkovou.

Paní kuchařky byly nadšeny kulturním programem, který si pro ně připravily třídy IV. A, IV. B a IX. D, s dojetím povykládaly o svých začátcích na Jedničce, jak se vařilo, co se vařilo, co našim „rodičům“ chutnalo nejvíce, na co vzpomínají nejraději. V závěru besedy vylosovaly tři šťastlivce v soutěži Hádej, co jsem za kuchyňské náčiní?

 1. místo: Zuzana Gronkowiecová (IV. A)
 2. místo: Jakub Křivánek (VI. B)
 3. místo: Antonín Kučera (IV. B)

Výherci si odnesli krásné a chutné ceny z rukou současné vedoucí školní jídelny paní Jiřiny Běhalové, které do soutěže věnovala právě naše školní jídelna.   

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Pavlína Daňková  29. 11. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Stravování Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Poděkování

Děti z oddělení Rybiček děkují panu Krejčímu za peněžní dar na nákup hraček do školní družiny.

Napsala: Alena Palová  29. 11. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Prosinec 2014 - informace v kostce

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás pozdravila ve svátečních adventních dnech a pozvala Vás do školy při několika významných příležitostech příštích dnů.

2. prosince proběhnou konzultace o prospěchu a chování našich žáků. Rádi se setkáme s vámi se všemi, ale přítomnost některých z Vás je přímo nutná, proto Vás učitelé pozvali osobně. Pokud se nebudete moci dostavit, dohodněte si prosím náhradní termín konzultací. Věřte, že toto jednání je v zájmu Vašeho dítěte.

V některých třídách jsme považovali za nutné zorganizovat třídní schůzky. Jedná se o celý první ročník a třídu III. B a VI. C. Schůzky probíhají ve stejném čase jako konzultace.

Na 4. prosinec jsme pro Vás připravili jako dárek krásný koncert. Doufám, že naše pozvání přijmete a užijete si s námi vánoční pohodu. Začínáme v 16:00 ve školní jídelně.

5. prosince navštíví naši školu jako každý rok Mikuláš. Pro děti z prvního stupně si krásný program připravili deváťáci. Nejde o žádné strašení dětí, ale o navázání na kulturní tradice. Nechcete-li, aby se Vaše dítě (žák prvního stupně) programu účastnilo, dohodněte se osobně s třídními učiteli.

Přijďte podpořit naše žáky na jejich vystoupení 11. prosince na bruntálském náměstí a 13. 12. na zámku.

A hlavně se spolu s námi těšte na vánoční jarmark 16. prosince. Přípravy jsou v plném proudu, doufám, že si celé odpoledne pěkně užijeme.

Na závěr organizační informace:

10. prosince je z důvodu našeho DVPP v Olomouci výuka ukončena na 1. stupni po 4. hodině, na 2. stupni po 5. hodině, družina končí ve  13:30 a obědy se vydávají  do 13:15. V tomto dni odpadají i kroužky.

Zájmové útvary končí svoji letošní činnost v pátek 12. prosince  (v posledním týdnu se z důvodu množství jiných akcí a vystoupení nekonají) a zahajují opět 5. ledna.

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  28. 11. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Soutěž Mladý Demosthenes

Letos již třetí ročník mezinárodní soutěže v řečnickém umění měl opět velmi vysokou úroveň. V úterý 25. listopadu se sešli skuteční mistři mluveného slova. Dokázali  zasvěceně hovořit o různých tématech, například o hudbě, sportu, domácích mazlíčcích, knihách, počítačových hrách, o svém městě, spolužácích, lékařích a také třeba bulimii. Odborná porota hodnotila, jak zvládli kromě výběru informací a využití jazykových prostředků také techniku práce s hlasem a neverbální komunikaci, svou roli sehrál celkový dojem a originalita . Výsledné rozhodnutí nebylo skutečně jednoduché.

A jak vypadá výsledková listina?

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Miroslava Henčová  26. 11. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Prvňáčci na návštěvě u hasičů

V pondělí (24. 11.) a ve středu (26. 11.) navštívili žáci z I. A, I. B a I. C v rámci výuky OČMU hasičskou stanici.

Pod vedením zkušených hasičů si prohlédli různé hasičské vozy, seznámili se výstrojí a výzbrojí hasičů a dozvěděli se spoustu zajímavých věcí týkajících se práce hasičů.

Mezi nejsilnější zážitek určitě patřilo posezení v hasičském voze na místě řidiče. Žáci z I.B byli dokonce svědkem opravdového poplachu a výjezdu hasičů do terénu.

 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Jitka Pospíšilová  26. 11. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Koncert pro Barborky

Srdečně vás zveme na předvánoční koncert žáků naší školy. Uskuteční se ve čtvrtek 4. prosince 2014 v 16:00 hod.  ve školní jídelně. Vystoupí děti z dramatického souboru Jednička, pěveckého sboru Písnička a flétnového kroužku.

Těší se na vás vaši účinkující!

Napsala: Mgr. Miroslava Henčová  25. 11. 2014
 Kategorie: Aktivity  Hlavní stránka  Jednička  Písnička Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Dopravní výchovy není nikdy dost!

21. 11. proběhla pro žáky čtvrtých tříd beseda o dopravní výchově, která byla zaměřena na cyklistiku. Děti si zopakovaly, jaká má být výbava kola, dopravní značky, co to znamená být viděn.

Další beseda bude následovat. Odměnou na závěr bude získání průkazu cyklisty.

Autor: Š. Burzová, M. Horáková, R. Šidlíková  25. 11. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Kde se vzal – tu se vzal - IAIN

Uplynuly přesně tři týdny od okamžiku, kdy k nám do školy přišel usměvavý Skot, který se jmenuje Iain (čti Ijen). Na otázku, kde se u nás vzal, odpovídá mimo jiné panel u vchodu do školy. Pokud se u něj zastavíte, zjistíte, že je to díky projektu Janička – tento projekt je realizován společností SCIO ve spoluprácí s British Council. Více se o projektu dozvíte na: http://janicka.scio.cz/. A tak jsme do školy získali tzv. rodilého mluvčího, který bude ve škole působit až do konce školního roku jako školní asistent a bude s našimi žáky i učiteli komunikovat v angličtině, abychom se v ní všichni zlepšovali.

První Iainova cesta vedla v Bruntále 4. listopadu po jeho ranním příjezdu rovnou do školy. Velmi se těšil a bylo patrné, že se mu Bruntál i naše škola líbí. Během několika prvních dnů, kdy se seznamoval s pedagogy, žáky a organizací vyučování, stihl dát interview do Deníku (článek vyšel hned v sobotu 8. 11. 2014) a přitom rozdával dobrou náladu a šířil kolem sebe pohodu. Od 10. listopadu se už můžete setkávat s panem asistentem Iainem, který je zaměstnancem British Council, běžně ve výuce. Vše je vymyšleno tak, aby vždy během 14 dnů navštívil všechny třídy prvního i druhého stupně v nejrůznějších předmětech, tedy nejen v angličtině a konverzaci, ale například i v prvouce, matematice, pracovním vyučování, hudební a výtvarné výchově... Tato metoda integrované výuky předmětu a cizího jazyka má svůj specifický název - CLIL. S Iainem se uvidíte nejen při vyučování, ale i při mimoškolních aktivitách, v zájmových útvarech, při soutěžích apod. Například v pátek 21. 11. 2014 navštívil Den vědy na bruntálském gymnáziu. Vy, kdo jste se byli také podívat, jste mohli s Iainem konverzovat třeba na téma chemické vzorce, které mimochodem dobře ovládá. Doufáme, že Iaina pohodový úsměv neopustí ani v příštích týdnech a měsících.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  25. 11. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Cukroví na vánoční jarmark

Vážení přátelé,

v úterý 16. 12. 2014 se bude konat v jídelně školy již tradiční vánoční jarmark.

Spolek přátel školy se stal spoluorganizátorem této předvánoční akce.

Stejně jako v případě zahradní slavnosti se na Vás obracíme s prosbou o pomoc.

Chceme zopakovat prodej pečených výrobků za symbolickou cenu. Tentokrát se bude jednat o drobné vánoční cukroví. Cukroví můžete nosit Vy nebo děti do 15. 12. 2014 p. Petře Romanské do třídy II. C (první stupeň, třetí podlaží, učebna číslo 43).

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Mgr. Petra Romanská  25. 11. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR