ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Změna času pro odhlašování obědů

Od 1. 4. 2014 dochází ke změně času pro odhlašování/přihlašování obědů a změny druhu obědů.

Z původních 13:00 den předem - na 12:00 den předem.

Změna se týká jak internetu, terminálu v jídelně, tefefonických hovorů, tak i schránky před jídelnou.

Děkujeme za pochopení.

Napsala: Jiřina Běhalová  07. 03. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Stravování Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Školní zahrada jako přírodní učebna

Vážení rodiče, již víckrát jsme informovali, že se chystáme na vybudování školní zahrady jako přírodní učebny, která by sloužila žákům k výuce a obohatila tím náš školní vzdělávací program, který děti během devítileté docházky absolvují. Nyní začínáme realizovat smělé plány a prosíme o spolupráci celé rodiny a přátele školy. Aby se pozemky v blízkosti školy mohly změnit na přírodní učebny, bude třeba mnoho financí, fyzické  i duševní práce a stavebního materiálu. Můžete-li s čímkoliv pomoci (rostliny odkopnuté ze zahrádky, odkvetlé jarní cibuloviny, sponzorské dary, práce na zahradě, stavební práce, výroba laviček a posezení, zahradnická práce apod.), pište prosím své nabídky paní učitelce Evě Vroblové na eva.vroblova@1zsbr.cz. Naše úsilí bude odměněno výukou, která bude moci probíhat venku a zároveň pestrými stanovišti (bylinková zahrádka, jezírko, louka, krmítka, arboretum…), kde budou moci děti přírodu zkoumat a učit se prostřednictvím bádání a prožitků.

Více podrobností o přírodních zahradách se dovíte například zde -  www.ekovysocina.cz. V souvislosti s touto aktivitou budou také organizovány dobrovolné zahradní odpolední práce pro žáky a přátele školy, které budou bývat v čase 14:00–15:00 hod. Rozpis setkání je na ekologické nástěnce na hlavní chodbě, děti a jiní zájemci se mohou hlásit u paní učitelky Vroblové a Rusnokové.

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  05. 03. 2014
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Nový kroužek: Zahrada a přírodní krajina

Po dlouhém očekávání a přípravách mají žáci naší školy možnost navštěvovat netradiční kroužek Zahrada a přírodní krajina. Děti zde dostanou nezvyklou příležitost poznat zákonitosti přírody, a fyzicky proměňovat a ovlivňovat přírodu kolem sebe. Zájmový útvar povede dlouholetá zkušená zahradnice paní Anna Červenková a děti si odnesou nemalé zkušenosti a zážitky. Probíhat bude dle následné domluvy zájemců ve školní zahradě ZŠ Jesenické.

Náplň činnosti kroužku:

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  03. 03. 2014
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ze dne 3. 3. 2014

Rozhodnutí o přijetí ze dne 20. 2. 2014

  03. 03. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Výchovná poradkyně pro 2. stupeň - Bc. Andrea Kožíšková

Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 15:00

E-mail: poradce2@1zsbr.cz

Telefon: 552 306 892

Náplň mé práce:

 • jsem součástí našeho preventivního týmu školy (školní psycholožka PhDr. L. Svobodová, metodička prevence Ing. V. Rubíčková, výchovné poradkyně Mgr. I. Zatloukalová a Bc. A. Kožíšková)
 • pomáhám při rozhodování a další vzdělávací a profesionální dráze žáků
 • připravuji podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané, úzce spolupracuji se speciální pedagožkou naší školy Mgr.Ivetou Zatloukalovou
 • jsem zprostředkovatelem odborné péče, spolupracuji se školskými poradenskými zařízeními (PPP Bruntál, OSPOD, PČR, Help-in, AMT, psychologické poradny)
 • sleduji žáky s poruchami chování na 1. a 2. stupni
 • pomáhám řešit poruchy chování, vývojové krize a náročné životní situace žáků
 • poskytuji primární prevenci sociálně patologických jevů
 • ve spolupráci s třídním učitelem a rodiči koordinuji výchovné postupy
Napsala: Bc. Andrea Kožíšková, DiS.  01. 03. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Výchovný poradce pro 2. stupeň Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Školní metodička prevence - Ing. Vladislava Rubíčková

Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 15:00

E-mail: preventik@1zsbr.cz

Telefon: 552 306 899

Náplň mé práce:

 • jsem součástí našeho preventivního týmu školy (školní psycholožka PhDr. L. Svobodová, metodička prevence Ing. V. Rubíčková, výchovné poradkyně Mgr. I. Zatloukalová a Bc. A. Kožíšková)
 • koordinuji tvorbu preventivního programu školy
 • koordinuji aktivity prevence: záškoláctví, závislostí, násilí a dalšího rizikového chování
 • koordinuji spolupráci školy a orgánů s kompetencí řešit sociálně patologické jevy, v případě výskytu rizikového chování kontaktuji odborné pracoviště
 • koordinuji přípravu a realizaci aktivit zaměřených na integraci žáků/cizinců (prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů)
 • shromažďuji odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči
 • vyhledávám a orientačně šetřím žáky s rizikovým chováním
 • metodicky vedu pedagogické pracovníky v oblasti: vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce se třídou; zajišťuji předávání odborných informací a nabídek programů; spolupracuji s třídními učiteli
Napsala: Ing. Vladislava Rubíčková  01. 03. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Metodička prevence  Poradenství Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Životopis

Bc. Andrea Kožíšková, DiS.

Dosažené vzdělání

 • 2002 – 2005   PF OU, Ostrava (sociální pedagogika-prevence a resocializace), ukončené bakalářské studium
 • 1995 – 1999   Jabok, Vyšší sociálně-pedagogická a teologická škola v Praze
 • 1991 – 1995   SŠ – Gymnázium v Rýmařově

Vlastnosti a zájmy

komunikativnost, jednání s lidmi, flexibilita, adaptabilnost, příjemné vystupování, veřejné dění, četba, sport, hudba, hra na kytaru a zobcovou flétnu

Pracovní pozice v současném zaměstnání (ve škole)

 • učitelka předmětů angličtiny, výchovy ke zdraví, dějepisu a finanční gramotnosti
 • třídní učitelka VIII. B
 • výchovná poradkyně
Napsala: Bc. Andrea Kožíšková, DiS.  28. 02. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Výchovný poradce pro 2. stupeň Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Životopis

Ing. Vladislava Rubíčková

Dosažené vzdělání

 • 1989 - 1992   Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích, doplňující studium pro získání pedagogické způsobilosti
 • 1987 - 1991   Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích
 • 1983 - 1987   SŠ - Gymnázium v Jilemnici

Vlastnosti a zájmy

zodpovědnost, flexibilita, komunikativnost, spolehlivost, adaptabilnost, četba

Pracovní pozice v současném zaměstnání (ve škole)

 • učitelka matematiky a chemie
 • třídní učitelka VIII. B
 • metodik prevence
Napsala: Ing. Vladislava Rubíčková  28. 02. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Metodička prevence  Poradenství Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Vánoce na jedničku

  25. 02. 2014
 Kategorie: Aktivity  Hlavní stránka  Jednička Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Výsledky - skok přes švihadlo

Výsledky šestého závodu celoroční sportovní akce „Desetiboj na jedničku“, který se konal 20. 2. 2014. Závodilo se ve skoku přes švihadlo a borci a borkyně podali výborné výkony:

 Zobrazit celý článek...

Napsal: Mgr. Pavel Pytela  24. 02. 2014
 Kategorie: Aktivity  Desetiboj na jedničku  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR