ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Krajské finále ve florbale

V Paskově ve středu 1.2.2017 proběhlo krajské kolo ve florbale žáků 6. a 7.tříd s naší účastí.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsal: Mgr. Jakub Šimůnek  07. 02. 2017
 Kategorie: Florbal  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Spolek vás zve na večírek

Vážení rodiče a přátelé školy,                 

dne 17. 3. 2017 (pátek) budeme ve spolupráci se školou pořádat společenský večírek, který bude zahájen v 18:00 hod.

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Mgr. Petra Romanská  06. 02. 2017
 Kategorie: Hlavní stránka  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Stopy zvířat

Ve středu 18. 1. nás čekalo v hodině Ekologického přírodopisu téma – Stopy zvířat.  Zamířili jsme do laboratorní učebny, kde jsme si vytvořili odlitky stop ze sádry. 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: Natálie Bartošíková (žákyně VI.A)  02. 02. 2017
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Lednové radovánky ve školní družině

Leden je měsícem, který spojujeme se sněhem a mrazem. Letos jsme si užili obojí. V mrazivých dnech jsme si užívali ,,tepla domova“ a zabývali se činnostmi, které nám zpestřily mrazivé dny. 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Dagmar Kudličková  25. 01. 2017
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Řemeslo má zlaté dno

V lednu žáci III. A, IIII. B a III. C navštívili výstavu s názvem „ Řemeslo má zlaté dno“ na bruntálském zámku.                                                                                                                      

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Jitka Pospíšilová  25. 01. 2017
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Dějepisná olympiáda – okresní kolo

Zlato jsme sice nepřivezli, zato cenné zkušenosti rozhodně ano. Na vlastní kůži jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je, když se ve velkém sále SVČ Krnov sejde v jeden den (17. 1. 2017) na 28 účastníků (= vítězů školních kol) dějepisné olympiády z celého okresu. 

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Pavlína Daňková  25. 01. 2017
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Poděkování z Hirošimy

V pátek 13. ledna 2017 jsme měli ve škole ve třídě VII. B návštěvu z Malé Morávky. Přijela paní Helena Vaculíková, která v Malé Morávce vede kroužek základů umělecké práce. V tomto kroužku pracují i žáci naší školy, kteří vymysleli projekt Andělé pro lepší svět. Vyřezávají anděly a těmi pak obdarovávají osobnosti nebo jsou tito andělé jako připomínka nejrůznějších událostí u nás i ve světě. Jakub Červenka ze VII. B převzal za svého anděla, kterého vyřezal jako připomínku obětí po svržení atomové bomby na Hirošimu, z rukou paní Vaculíkové dopis a poděkování od ředitele Mezinárodního odboru propagace míru města Hirošima. Tento dopis doputoval do Bruntálu prostřednictvím českého velvyslanectví v Tokiu. Předání přihlíželi nejen Jakubovi spolužáci, ale i další řezbáři z Malé Morávky. Je chvályhodné, že naši žáci se věnují ve svém volném čase takovým aktivitám, které přispívají k dobrému jménu nejen naší školy, ale i místa, ve kterém žijeme.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Renata Vlčková  23. 01. 2017
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Informace k zápisu

V minulých letech platilo, že zápisy do 1. ročníku se konají od 15. ledna do 15. února.

Letos je situace zcela jiná. Legislativně stále platí, že zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Nicméně v § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017, došlo k závažné změně, neboť zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  18. 01. 2017
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Novinky ze školy

Vážení rodiče a přátelé naší školy,

chtěli bychom vás informovat o některých novinkách. 

Nejdříve rozpočet města a plánované opravy. Letos máme peníze na vyřešení havarijního stavu oken a střechy na IV. patře 2. stupně.  Takže až skončí přípravná část, začneme znovu budovat. Předpokládám, že výměna všech oken v uvedeném prostoru a oprava střechy začne v polovině května. Pochopitelně to celé s sebou ponese zvýšené nároky na organizaci, sníží se komfort pro žáky i učitele, budeme muset zvýšenou měrou dbát na kázeň a zajištění bezpečnosti. Nedá se ale nic dělat, výměna oken je nutná – po zkušenostech z loňského roku, kdy okno vypadlo, se už nemůžeme dočkat.

Dále bych vás chtěla informovat, že jsme se zapojili do výzvy MŠMT č. 22 a budeme opět realizovat tzv. šablony.

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  18. 01. 2017
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Kroužek Veselá věda začíná

Na přelomu ledna a února 2017 začne na naší škole pracovat kroužek Veselá věda. Jedná se o neziskovou organizaci s vlastními lektory. Organizátoři u dětí podporují zájem o přírodní vědy.

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Mgr. Petra Romanská  18. 01. 2017
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR